Om Södertörns högskola / Personal

David Westerlund

Kontaktuppgifter

David Westerlund
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 44 77
Fax: 08-608 43 60
F 1003 F-huset

David Westerlund, FD (Stockholms universitet), är professor i religionsvetenskap. Hans forskning och undervisning rör framför allt tre religionsområden: inhemska afrikanska religioner, islam (särskilt islamism och sufism) och kristendom (speciellt pentekostalism). I geografiskt hänseende är det i första hand Afrika och Europa, och i andra hand Latinamerika, som fokuseras. Hans Afrikaforskning har framför allt bedrivits i Tanzania, Nigeria och Sydafrika. Tematiskt tillhör inter-religiösa relationer, religionspolitologi, historiografi samt religion och hälsa hans primära intressen.