Om Södertörns högskola / Personal

Pontus Juth

Pontus Juth

Bibliotekarie

Biblioteket

Kontaktuppgifter

Pontus Juth
Bibliotekarie
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 47 80
UB 768 Biblioteket

Jag ingår i bibliotekets team för pedagogisk verksamhet.

Jag arbetar huvudsakligen med:

- Undervisning i informationssökning

- Kundtjänst

- Studiewebben

- Sökhandledning

Mer om Pontus Juth

Organisationstillhörighet