Om Södertörns högskola / Personal

Johanna Severinsson

Johanna Severinsson

Adjunkt

Lärarutbildningen

Lärarutbildningen/ELP

Kontaktuppgifter

Johanna Severinsson
Adjunkt
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 51 17
MD 172 Moas Båge

Högskoleadjunkt i estetisk lärprocess/musik

Examinerades från KMH (Kungliga musikhögskolan) 1996 och har lång erfarenhet av att arbeta som musiklärare i grundskolans alla stadier. På Södertörns högskola undervisar jag på lärarutbildningen sedan 2011 i röstvård, "Att tala inför grupp"  och estetiska lärprocesser (ELP) genom rytmik och musikaliskta uttryck. På fritidshemsutbildningarnas "musik och bild-termin" (30hp) undervisar jag i musikmetodik, musikdidaktik och musikalisk färdighetsträning. 

Mina huvudområden är: Rytmik - en musikpedagogisk metod för att integrera musiken i kroppen och på det sättet få en större och djupare förståelse för det musikaliska uttrycket i det musikaliska utövandet.  Rytmik används också som metod för att förstå och fördjupa musikaliska teorier (musikteori- noter etc.)

Mitt andra huvudområde är Sång- som estetisk lärprocess kopplat till teoretiska lärprocesser där jag tillsammans med en annan rytmikpedagog komponerar låtar med utgångspunkt från grundskolans läroplans ämnesmål i de yngre åldrarna. Vår avsikt är att ge pedagogen ett verktyg för att implementera olika uttrycksformer enligt läroplanens mål genom en tillhörande handledning som öppnar upp för ett samarbete över ämnesgränserna. 

Mitt senaste intresseområde spänner över musikaliska dimensioner. Går det att hitta gemensamma nämnare i människors sätt att uppleva, erfara och utöva musik? Vilka dimensioner kan vi uppnå? Vad är syftet med vårt musicerande och vilken kunskap har vi om musikens varande? Jag undersöker mitt arbete med studenter genom observationer och intervjuer.

Vid sidan av min tjänst på Södertörns högskola jobbar jag som sångerska, pianist och låtskrivare. Mitt senaste projekt "Lilla Parvel" -är en musikföreställning där publiken får följa livets första år i text och ton berättat av en storasyster. (Se extern hemsida)

Organisationstillhörighet