Om Södertörns högskola / Personal

Katarina Mattsson

Kontaktuppgifter

Katarina Mattsson
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 46 70
PC 226 Primus

Jag är docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Jag har min bakgrund i kulturgeografi och disputerade vid Uppsala universitet 2001.

Min forskning faller inom fältet kritiska vithetsstudier och jag har bland annat skrivit om hur föreställningar om svenskhet fylls med innebörder av vithet. I ett tidigare projekt om Fröken Sverige på 50-talet har jag och Katarina Pettersson även studerat hur femininitet och vithet vävs samman i skönhetsideal.

I boken "Turistisk vithet och begäret till den andra" (Tankekraft, 2017) skriver jag om etnisk turism, där resenärer vill resa långt bort och uppleva "främmande kulturer" och utforskar har hur den etniska turismens begär till den andra formas kring en tyst utgångspunkt i vithet.

Jag intresserar mig för frågor i gränslandet mellan transnationalism och kritiska vithetsstudier och mer specifikt majoritetssvenskars erfarenheter av att ingå i transnationella familjer. 

Mer om Katarina Mattsson

Organisationstillhörighet