Om Södertörns högskola / Personal

Katarina Mattsson

Kontaktuppgifter

Katarina Mattsson
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 46 70
PC 226 Primus

Jag är lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Jag har min bakgrund i kulturgeografi och disputerade vid Uppsala universitet 2001.

Min forskning är inom fältet kritiska vithetsstudier och jag har tidigare skrivit om hur föreställningar om svenskhet fylls med innebörder av vithet. I ett projekt om Fröken Sverige på 50-talet har jag och Katarina Pettersson även studerat hur femininitet och vithet vävs samman i skönhetsideal.

I ett pågående forskningsarbete skriver jag om etnisk turism, där resenärer vill resa långt bort och uppleva "främmande kulturer". I en kommande bok utforskar har hur den etniska turismens begär till den andra formas kring en tyst utgångspunkt i vithet. I min kommande forskning vill jag studera genus, föräldraskap och familjenormer i all inclusive-turism.

 

Mer om Katarina Mattsson

Organisationstillhörighet