Om Södertörns högskola / Personal

Patrik Tingvall

Patrik Tingvall

Professor

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Nationalekonomi

Kontaktuppgifter

Patrik Tingvall
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 46 43
ME 354 Moas Båge

Min forskning är empiriskt inriktad och omfattar internationell handel, ekonomisk tillväxt, analyser av statligt och offentligt kapital, och kopplingen mellan arbetsmarknad och internationell ekonomi.

Inom denna ram ryms frågor så som regional tillväxt, hur handelsmönster bestäms och hur staliga stöd påverkar företagens innovationsbeteende.

Jag har även ett stort intresse för i Asien och då särskilt för Kinas ekonomiska utveckling och politik. Var med och startade Stockholm China Economic Research Institute (SCERI), vid Handelshögskolan i Stockholm.


Exempel på pågående forskning:

• Nya produkter till gamla marknader och gamla produkter till nya marknader? Om hur företagens exportportföljs bestäms.

• Hur statligt riskkapital och företagsstöd påverkar företagens konkurrenskraft

• Hur mismatch på arbetsmarkanden påverkar företagens konkurrenskraft

• Financial Institutions, FDI and Economic Growth in China