Om Södertörns högskola / Personal

Simon Sorgenfrei

Kontaktuppgifter

Simon Sorgenfrei
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 51 58
Fax: 08-608 43 60
F 1003 F-huset
Publikationer

SST Årsbok 2018, : 28-32.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Religion and the Arts 2018, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Islam and Christian-Muslim Relations 2018, 29 (2): 145-165.

The article analyses the background of a popular conception of Sufism as equivalent to ‘Islamic esotericism’ by tracing two different but sometimes confluent currents: reifications of Sufism within Western romanticist and modern environments, and the approach to it in Islamic reformist movements. A further aim is to nuance and problematize such understandings, making use of examples from both historical and contemporary Sufism. Finally, the article briefly discusses possible pros and cons related to the interbreeding of Islamic Studies and the academic studies of Western esotericism.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

DIN 2017, 2 : 7-9.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Per FaxneldSimon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Yearbook of Muslims in Europe. Leiden : Brill Academic Publishers, 2017. 645-658.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

DIN 2017, 2 : 10-42.

Föreliggande artikel syftar till att överföra analytiska modeller från det akademiska fältet västerländsk esoterism, på ett empiriskt exempel ur den islamikata kultursfären, närmare bestämt yezidiska traditioner och den yezidiska gruppen under det osmanska rikets tid och styre mellan cirka 1200–1900. Sedan en tid pågår diskussioner kring begreppet “esoterism” och huruvida detta ska förstås som en kulturspecifik kategori, eller om det snarare är ett transkulturellt begrepp. Trots att artikeln inte primärt syftar till att skriva in sig i denna diskussion tangerar den ämnet, varför vi inledningsvis berör de resonemang som pågår. Vår huvudsakliga ambition är istället att undersöka hur teoretiska landvinningar inom det akademiska fältet västerländsk esoterism, kan överföras på och berika exempelvis forskning om religion i Mellanöstern.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Per Faxneld

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

DIN 2017, 2 : 43-87.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Chaos 2017, 66 : 31-64.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet 2017, 9 : 9-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet 2017, 9 : 81-106.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet 2017, 9 : 5-8.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Dagens Nyheter 2017, 30 september : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Myndigheten för stöd till trossamfund, 2017. (SST:s skriftserie ; 7)

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Utrikesmagasinet 2017, augusti : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Det digitala kalifatet. Stockholm : FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, 2017. 22-37.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Svensson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Dagens nyheter 2017, 30 april : A2-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

SST Årsbok 2017 2017, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

SST Årsbok 2017 2017, : 46-50.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Konsten på Södertörns högskola. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 114-135.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Årsbok SST 2016, 2016 : 15-19.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Kyrkans Tidning 2016, 6 : 18-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Dagens ETC 2015, 15 oktober : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Chaos 2015, 64 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Chaos 2015, 64 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

DIN 2015, 1 : 95-121.

Denna artikel ska behandla ett möte mellan kalifen Muʿawiyah ochIblis i Jalal al-din Rumis (d. 1273) diktverk Masnavi-ye ma'navi. Efter en redogörelse av Rumis dikt, presenteras representationer avIblis och Muʿawiyah från olika muslimska traditioner vilka sedanrelateras till motiven i Rumis text. Jag redogör kort för olika tolkningarav berättelsen om Iblis och Muʿawiyah, för att slutligen föreslåen läsning som tar till vara den ambivalens som dikten bär.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

DIN 2015, 1 : 7-13.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Per Faxneld

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Handbook of Nordic New Religions. Boston : Brill Academic Publishers, 2015. 359-373.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Brian Arly Jacobsen

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Islam. Stockholm : Liber, 2015. 322-342.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Islam. Stockholm : Liber, 2015. 257-271.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Islam. Stockholm : Liber, 2015. 174-201.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Islam. Stockholm : Liber, 2015. 133-150.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Liber, 2015.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Religion och livsfrågor 2015, 1 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Religion och livsfrågor 2015, 1 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Religion och livsfrågor 2015, 1 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny BerglundSimon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Zlatan Frälsaren och andra texter om religion och idrott. Farsta : Molin & Sorgenfrei, 2014. 233-248.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In the late 1970s, the Turkish Mevlevi Sufi sheikh Süleyman Dede arrived from Konya, Turkey, in the United States. There he initiated a number of individuals primarily belonging to American esoteric groups as sheikhs in the Mevlevi order, known in Euro-America as the whirling dervishes. Some years later he sent his son the Postneshin Jelaluddin Loras to the United States, where he founded the Mevlevi Order of America (MOA) in 1981. The MOA has since then developed in a confluence between Ottoman-Turkish Islamic traditions and American esoteric currents and is today one voice in an ongoing transnational debate on how Mevlevi Sufism is to be understood and represented. The thesis is the result of fieldwork carried out among MOA circles in the United States and Europe in between 2008 and 2010 and focuses on the use of narratives, documents, garments and rituals in informant’s Mevlevi-making. Primarily, the study set out to examine how members of the MOA practice and authorize what they define as being Mevlevi Sufism in relation to (1) conceptualizations of tradition and authenticity, (2) questions regarding the legitimacy of leaders, (3) female participation and (4) members’ religious affiliations. A reoccurring theme throughout the study is simultaneity and inter-play between what is sometimes understood as incoherent or conflicting modes, such as continuity and change or alignment and autonomy. Such inter-play is analyzed as a fusion of what is presented as deferential and inferential approaches to tradition. Rather than an either-or attitude to such seemingly conflicting modes – where authoritative traditions are either made objects of submission or rejection – the approach of the individuals focused in the study is characterized by such simultaneity and inter-play.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Mystik och andlighet. Stockholm : Dialogos Förlag, 2013. 79-102.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Mystik och andlighet. Stockholm : Dialogos Förlag, 2013. 9-37.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Dialogos Förlag, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

EXPO 2012, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Ordfront 2012, 4 : 15-17.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Archetypes in Literatures and Cultures. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2012. 97-102.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2012, 26 juli : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2012, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Journal of Shi'a Islamic Studies 2012, 5 (2): 216-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

R & L : religion & livsfrågor 2012, 1 : 8-9, 15.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Fria Tidningen 2011, 141111 : -.

Artikeln diskuterar islamistisk demokrati så som denna formuleras av Rachid al-Ghannouchi och partiet al-Nahda i Tunisien

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Internationella Studier 2011, 3/4 : 57-59.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

DIN 2011, 3-4 : 82-98.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Perspektiv på islam. Stockholm : Dialogos Förlag, 2011. 224-230.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2011, 20 september : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2011, 30 april : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2011, 5 oktober : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2011, 30 maj : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2011, 14 september : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2011, 4 april : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2011, 28 augusti : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Fredrik Brusi

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Expo 2011, 5 juni : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2011, 8 Mars : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Euro-islam.info 2011, 26 juli : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Euro-islam.info 2011, 31 januari : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Expo 2011, 29 oktober : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenska dagbladet 2011, 17 april : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Dialogos, 2011.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Svenska dagbladet 2011, 20 april : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Journalisten 2011, 25 mars : Online-.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Perspektiv på islam. Stockholm : Dialogos, 2011. 7-8.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Susanne Olsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Internationella Studier 2010, 4 : 38-39.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2010, 4 juni : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

I & M : invandrare & minoriteter 2010, 1 : 28-29.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny BerglundSimon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Tidningen kulturen 2010, 23 februari : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2010, 19 september : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2010, 6 februari : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2010, 20 november : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Göran Larsson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Euro-islam.info 2010, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2010, 6 maj : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Djursholm : Fondi Förlag, 2010.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Det sakrala. Umeå : h:ström Text & kultur i samarbete med Tidningen Kulturen, 2010. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2009, 18 juli : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Internationella Studier 2009, 1 : 103-113.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Ramadan. Lund : Arcus, 2009. 124-138.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Ramadan. Lund : Arcus, 2009. 9-14.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny BerglundSimon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2009, 26 november : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2009, 9 november : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2009, 22 maj : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2009, 8 januari : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2009, 10 september : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2009, 16 juni : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2009, 16 februari : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Lund : Arcus, 2009.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny BerglundSimon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 20 oktober : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Internationella Studier 2008, 3 : 107-111.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 28 april : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 8 maj : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 25 november : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 14 februari : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 20 januari : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 5 juli : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 18 september : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 18 oktober : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2008, 5 juli : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2007, 25 september : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2007, 4 augusti : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Dagens Nyheter 2007, 18 augusti : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Macondo.nu 2007, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2007, 26 november : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Minaret 2007, 7 (1-2): 58-59.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Minaret 2007, 7 (1-2): 60-61.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Minaret 2007, 7 (3): 92-97.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Minaret 2007, 7 (3): 34-39.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidningen Kulturen 2007, 23 oktober : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Expressen 2007, 16 juli : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-