Om Södertörns högskola / Personal

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Svenska

Kontaktuppgifter

Stina Hållsten
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 42 22
Fax: 08-608 44 80
PB 242 Primus
Publikationer

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

Smågruppsarbete erbjuder många möjligheter att använda språket på ett varierat och utmanande sätt. I smågrupparbeten måste elever på egen hand organisera sitt arbete. De måste planera och besluta tillsammans. De måste också diskutera, resonera, jämföra och sammanfatta för att lösa uppgifter. I idealfallet ger därför smågrupparbete många tillfällen till att tala och lyssna. Det är därför inte konstigt att smågruppsarbete rekommenderas som arbetsform i andraspråksundervisning.I denna bok presenteras studier om andraspråksutveckling i skolan som genomförts inom ramen för ett projekt som fokuserat smågruppsarbete i årskurs 8 och 9 i klassrum med elever med olika grad av behärskning av undervisningsspråket. Genom att studera smågruppsarbete närmare vill författarna föra en mer nyanserad och balanserad diskussion om hur smågruppsarbete kan organiseras för att bli språkutvecklande på mest effektiva vis. I studierna undersöks vad olika former av smågruppsarbete erbjuder för möjligheter till interaktion, dvs. vilken interaktion smågruppsarbete i sig skapar och därmed vilka möjligheter till språkutveckling smågruppsarbete kan ge.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anna MalmbjerStina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

The term linguistic ethnography was introduced at the beginning of the millennium to describe a large number of studies that made use of ethnographic methods of data collection and analysis to talk about context when studying language use, practices and ideologies.The six chapters in this edited collection were among the forty papers presented in the Sixth Conference on Explorations in Ethnography, Language and Communication, at Södertörn University in 2016 and they all have a focus on methodology. A preface is included written by Karin Tusting, convenor of the Linguistic Ethnography Forum at Lancaster University.This volume is the seventh edition, and first to include contributions written in English, in the Södertörn Discourse Studies series (Text- och samtalsstudier) from Södertörn University.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina HållstenZoe Nikolaidou

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

Högre Utbildning 2017, 7 (1): 13-28.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 171-185.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

In: Theory, application, analysis. Lisbon : BonD & CELGA-ILTEC.

This article reports on a study investigating the digital literacy context on a distance course in criminology, at a Swedish university[1]. The aim is to explore if and how students and teachers ”build” a context for the participation and writing through their use of the VLE and discussions over the platform´s chat room. Drawing on Macken- Horarik (1996) and Macken-Horarik et. al. (2006), the study analyses the digital writing among both students and teachers on one hand, and the design of the VLE on the other.The study is a part of the project WIDE ”Writing to learn in a Digital Environment” 2010-12, financed by The Swedish Research Council. Project members, in addition of the author: Ola Knutsson, Petter Karlström, Tessy Ceratto, Dep. of Computer Science, Stockholm University and Mona Blåsjö, Dep. of Scandinavian Languages, Stockholm University. Some of the quotations from the student-teacher communication in the article will also be found in Knutsson et.al. (2012).One point of departure is that virtual learning platforms (VLEs) offer an arena for a major focus on writing, compared to oral communication in for example traditional seminars.  Another point of departure is that the VLE, among other digital tools, gives us a perhaps new learning situation, for example a different student-teacher relation concerning knowledge and control of the tools in use.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

In: Svenskans beskrivning : [SvB.] 34. Lund : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

In: Resultatdialog 2014. Stockholm : Vetenskapsrådet, 2014. 109-119.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mona Blåsjö

Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

In: Text, kontext och betydelse. Huddinge : Södertörns högskola, 2013. 5-10.

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisning och skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-workshoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina HållstenDaniel WojahnHanna Sofia Rehnberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

In: Text, kontext och betydelse. Huddinge : Södertörns högskola, 2013. 89-106.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Huddinge : Södertörns högskola, 2013.

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisning och skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-workshoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina HållstenDaniel WojahnHanna Sofia Rehnberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

The Internet and higher education 2012, 15 (4): 237-246.

In this paper social semiotics, and systemic functional linguistics in particular, are used in order to identify registers of digital literacy in the use of virtual learning environments. The framework of social semiotics provides means to systemize and discuss digital literacy as a linguistic and semiotic issue. The following research question was investigated in the paper: What different registers of digital literacy could be identified when students and teachers communicate and interact in a VLE? The research question was answered by. initially, an application of social semiotics to virtual learning environments, and its relation to the knowledge domains of everyday, specialized and reflexive digital literacy. This application was then further developed, using an analysis of a course specific use of a virtual learning environment in a case study. The study identified discrepancies between the digital literacies of teachers. designers and students. These discrepancies mean that a shared semiotic register was sometimes difficult to maintain. The conclusion is that the designers and teachers as co-designers of virtual learning environments need a better understanding of everyday digital literacy in order to design more sufficient learning environments. The paper shows that digital literacy must be considered as a situated practice, and that it concerns functional and communicative competencies rather than acquiring a set of technical skills.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ola Knutsson

Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

In: ISFC38 Negotiating difference: languages, metalanguages, modalities, cultures. Lisbon : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

The subject of this study is engineers’ activities, writing and texts in their profession and education. Fieldwork for the study was conducted in three professional workplaces and a major technical university (called Tekniska Institutet in the study).The aim of the study is to explore what kind of writing the engineers are supposed to handle and practice, situated in their professional environment, and to compare this with the writing practices and texts engineering students are prepared for in their higher education. The theoretical framework is a sociocultural approach inspired by Lave & Wenger (1991), Wenger (1998), Wertsch (1998) and Engeström (1987). The theoretical concepts of activity systems, mediational means or cultural tools and trajectory of practice are applied, partly on a linguistic level, to the writing and the work that engineers carry out in their professional community and the university.The engineers in the study write every day in their profession, in different roles, something they are not quite prepared for in their higher education. The study examines whether there are cultural tools that are typical for engineers and their work. One central construction is the list, which can be seen as a cultural tool on both a cognitive and a social or communicative level: the study shows that the list is used both to structure or construct content and to instruct readers, for example, or show them how a soft ware system or a computer programme is structured. The list is also used within the education community, in teachers’ instructions and course material as well as in the students’ texts, such as lab reports and different types of essays.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Hans Strand

Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : KTH, 2003. (Trita-NA ; 0323)

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2003

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : IPLab, KTH, 2002. (TRITA-NA-P ; 0205)

En undersökning av arbetsprocesser, skriftanvändning och inställning till skrivande på tre tekniska företag.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Hållsten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-