Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Matematik C och Samhällskunskap A).
Eller:
Grundläggande behörighet (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-44807

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-44820

Spelprogrammet - inriktning grafik

Program 180 högskolepoäng

Allt fler människor spelar spel och möjligheten att använda spel inom olika yrkesområden växer. Spelindustrin expanderar samtidigt som spelens kulturella anseende ökar. Spelprogrammet erbjuder branschanpassade kunskaper, färdigheter och kontakter som ger dig möjlighet att arbeta professionellt med spelutveckling, såväl nationellt som internationellt.

Utbildningens innehåll

Spelprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla spel. Programmet ger möjlighet att välja mellan två inriktningar: spelgrafik eller speldesign och scripting.

Båda inriktningarna förenar teori och praktik. Dels studerar vi teorier om spel, designteorier och designmetoder, dels arbetar vi i grupper med praktiskt projektbaserat lärande och genomför spelutvecklingsprojekt av olika slag.

Inriktningen Speldesign och scripting handlar om att utveckla spel genom spelmekanik, story och level design. De viktiga färdigheter vi tränar är speldesignmetoder och praktisk spelutveckling (scriptprogrammering och arbete med speleditorer).

Inriktningen Spelgrafik handlar om att med färg och form utveckla spelens estetiska och grafiska element, genom allt från 2D-grafik, texturer, animationer till 3D-modellering. Dina verktyg blir bland annat: concept art, story boards, 3D-modellering och animering samt teoretisk förståelse för spelgrafik och visuell kommunikation.

Södertörns högskola har idag flera teknik- och designorienterade utbildningar där det finns en hög andel kvinnor. Vi eftersträvar och arbetar aktivt för en jämn könsfördelning inom traditionellt mansdominerade tekniska utbildningar.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieteknik

Efter utbildningen

Programmet ger dig en grundläggande kompetens inom din inriktning samt teoretisk förståelse för spel. Du kan arbeta i spelbranschen både som anställd och som entreprenör. Dessutom har du behörighet att fortsätta på avancerad nivå. Det du lär dig på programmet är också användbart inom närliggande branscher där du kan arbeta med projektledning, webbdesign, animering, 3D- eller 2D-grafik etc.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2019

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Medieteknik A inom Spelprogrammet, programspecifika kurserMedieteknik A inom Spelprogrammet, programspecifika kurser
År 2Termin 3Termin 4
Medieteknik B inom Spelprogrammet, programspecifika kurserMedieteknik B inom Spelprogrammet, programspecifika kurser
År 3Termin 5Termin 6
Medieteknik C inom Spelprogrammet, programspecifika kurserMedieteknik C inom Spelprogrammet, Praktik

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Elin Hamberg har läst Spelprogrammet

Elin Hamberg har läst Spelprogrammet

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.