Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43970

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43879

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap

Program 180 högskolepoäng

IMER-programmet ger dig två arbetsmarknadsinriktade spår mot framtiden. Det ena är internationell migration och etniska relationer, som du läser för att du är intresserad av möjligheter och utmaningar i ett mångkulturellt samhälle. Det andra ger dig kompetens inom ett av sex områden.

Arbetsliv

IMER - en bred utbildning

Oavsett vad du väljer att studera är det svårt att säga något mer bestämt om hur efterfrågad du kommer att vara när du är färdig med din utbildning. Världen är i ständig förändring och det är även arbetsmarknaden. Det är emellertid svårt att tro något annat än att frågor om etniska relationer och mångfald kommer att förbli minst lika prioriterade som de är idag.

IMER-programmet är inte tänkt att leda till ett begränsat arbetsområde. Du kanske har ett särskilt drömjobb där IMER-programmet skulle passa ovanligt bra; mångfaldshandläggare i en kommun, utredare på Migrationsverket, mångkulturexpert på ett storföretag, eller projektanställd i ett av Röda Korsets flyktingprojekt. Du bör dock tänka bredare än så. När du är klar med dina studier kanske det kommer ovanligt få asylsökande till Sverige och då anställer inte Migrationsverket. Men det kan också vara så att du ändrar dig och då är det också bra att ha en bred utbildning att stå på. Tanken med IMER-programmet är att det ska ge just det.

 

IMER ger dig dubbelkompetens

Tanken bakom IMER-programmet är att du ska ha två tydliga styrkor när du ska möta arbetsmarknaden - både IMER-kompetens och kompetens inom ditt huvudområde. Och det är upp till dig att välja vilken kompetens du ska visa upp för en arbetsgivare när du är intresserad av ett visst arbete. Om du söker arbete som mångfaldshandläggare så ska du självklart redan i introduktionsbrevet nämna att du har gått IMER-programmet. Om du under din utbildning har blivit så intresserad av ditt huvudområde att du vill söka forskarutbildning inom det, ja då lägger du givetvis tyngdpunkten på att du har tre terminer i ditt huvudområde.

IMERs andra termin introducerar lagstiftningsprocessen, hur svensk förvaltning är organiserad och juridiskt källmaterial och arbetsmetod. Tanken är att bredda arbetsmarknaden för flera av huvudområdena och ge bättre möjligheter att få arbete som utredare eller handläggare hos olika arbetsgivare.

Arbetsmarknadsorienteringen präglar IMER:s sista termin då varje student får i uppdrag att göra ett projektarbete på begäran av arbetsgivare som ofta vill att en för dem aktuell fråga ska
utredas. En stor del av projektarbetena har hittills varit utvärderingsuppdrag som arbetsgivare av olika slag, allt från kommunala eller statliga myndigheter, landsting, företagen eller andra organisationer har beställt. Inför projektarbetet förbereds studenterna under 10 veckor med kvalificerad utredningsmetodik. Dessa uppdrag kan i många fall bana vägen för fortsatta samarbeten och i vissa fall anställning.