Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Affärsjuridik HT16VT17HT17VT18 15.0 hp Hp
Arbetsrätt VT17VT18 7.5 hp
Arkeologi A HT17 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT16HT17 30.0 hp
Att skriva för webben och interaktiva medier HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT16HT17 15.0 hp Hp
Biologins filosofi HT16HT17 15.0 hp hp
Civilrätt - en introduktion HT16VT17HT17VT18 7.5 hp
Databaser: hantera data för webben VT17 7.5 hp 50%Di
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare VT17HT17 7.5 hp Hp 25%Di
Democracy: the Swedish Way HT16 7.5 hp EnB Eng
Democracy: the Swedish Way HT17 7.5 hp EnB Eng
Digital fotografi och bildbehandling HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT17VT18 7.5 hp 25%Em
Dramatext och teater A med skapande svenska HT17 30.0 hp
English A HT16 30.0 hp EnBShA Eng
English A VT17HT17VT18 30.0 hp EnBShA Eng
Estetik A HT16HT17 30.0 hp HiAShA
Estetikens idéhistoria VT17VT18 15.0 hp
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT16HT17 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT16HT17 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT17VT18 15.0 hp
EU-rättens grunder HT16HT17 7.5 hp
Filosofi A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Filosofins historia HT16VT17HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Företagsekonomi A HT16HT17 30.0 hp MaCShA
Gender and Sexuality in Modern Sweden in a Historical Perspective VT17 7.5 hp EnB Eng
Genusvetenskap A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Grekiska för filosofer HT17 7.5 hp 50%Kv
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass VT17 7.5 hp Hp 25%Di
Handelsrättslig översiktskurs VT17VT18 15.0 hp ShA
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT16HT17 30.0 hp
Historia AB VT17VT18 60.0 hp
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning VT17 45.0 hp Hp 50%Di
Idéhistoria A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Interkulturell handledning av studenter HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp 25%Di
International Relations A HT16HT17 30.0 hp EnBShA Eng
Introduction to Academic English HT16VT17HT17VT18 15.0 hp EnB Eng
Introduction to Academic Writing in English HT16VT17HT17VT18 15.0 hp EnB Eng
Introduction to Business English HT16VT17HT17VT18 7.5 hp EnB Eng
Journalistik A HT16VT17 30.0 hp
Journalistik A HT17VT18 30.0 hp
Journalistik för akademiker HT16 60.0 hp Hp
Klassikerläsning: Hannah Arendt HT17 7.5 hp Hp
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The Extentions of Man VT18 7.5 hp Hp
Klassikerläsning: Slavoj Žižek VT17 7.5 hp Hp 50%
Klassikerläsning: W.E.B. Du Bois HT16 7.5 hp Hp 50%
Kommunikationsteori och analys VT17VT18 7.5 hp EnBShA
Konstvetenskap A HT16HT17 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Kultur och entreprenörskap VT17VT18 15.0 hp Hp 50%
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT16 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT17 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska, dramainriktning HT16 30.0 hp
Marinarkeologi, introduktionskurs HT16HT17 7.5 hp 50%Di
Media Production: Visual Narratives HT16HT17 15.0 hp hp Eng
Media, Culture and Society 1 HT16VT17 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 1 HT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 2 HT16VT17 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 2 HT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp EnBShA
Medieaktivism och alternativa medier VT17VT18 15.0 hp Hp 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT16HT17 15.0 hp Hp 50%Di
Medieproduktion: text och bild VT17VT18 15.0 hp EnBShA
Medier, lag och rätt VT17VT18 7.5 hp EnBShA
Medieteknik A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT17 30.0 hp Hp 50%Di
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT17 30.0 hp Hp 50%Di
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT17 30.0 hp Hp 50%Di
Nationalekonomi A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp MaCShA
Naturorienterande ämnen och teknik för grundskolans årskurser 4-6 HT16 30.0 hp Hp
Nordic Politics in Comparative Perspective VT17VT18 7.5 hp EnBShA Eng
Pedagogik A HT16HT17 30.0 hp
Play and Existential Questions in Childhood HT16 7.5 hp Hp Eng
Projektarbete inom Historiska studier VT17VT18 7.5 hp Hp
Psykologi A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II HT16 45.0 hp Hp 50%Di
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Religionsvetenskapliga studier HT16HT17 60.0 hp
Retorik A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Retorik i praktiken VT17HT17 7.5 hp 100%50%Kv
Samhällsorienterande ämnen för grundskolans årskurser 4-6 HT16 30.0 hp Hp
Samtida filosofi HT16VT17HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp 100%50%
Sexualitet och etnicitet VT17VT18 7.5 hp 100%50%
Sexualitet, kropp, estetik HT16HT17 7.5 hp 100%50%
Sociologi A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Statistik för miljövetare HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp
Statsvetenskap A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp EnBShA
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT17 7.5 hp Eng
Sweden: History and Politics VT17 7.5 hp EnB Eng
Sweden: Society and Culture VT17 7.5 hp EnB Eng
Swedish for International Students 1 HT16VT17HT17 7.5 hp EnB 50%Eng
Swedish for International Students 2 HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp 50%Eng
Swedish for International Students 3 VT17VT18 7.5 hp Hp 50%Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Teaching English HT16 7.5 hp Hp Eng
The History of Scandinavia and the Baltic Sea Region: 1850-2000 VT17 7.5 hp EnB Eng
Turismvetenskap A HT16HT17 30.0 hp
Webbutveckling med PHP HT16VT17 7.5 hp 50%Di
Våga tala - praktiska övningar HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 50%Em