Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Affärsjuridik HT17VT18HT18VT19 15.0 hp Ja
Arbetsrätt VT18VT19 7.5 hp
Arkeologi A HT17HT18 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT17HT18 30.0 hp
Att skriva för webben och interaktiva medier HT17VT18HT18VT19 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT17HT18 15.0 hp Ja
Biologins filosofi HT17 15.0 hp Ja
Civilrätt - en introduktion HT17VT18HT18VT19 7.5 hp
Creative Writing and the Reflective Essay HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Democracy: the Swedish Way HT17 7.5 hp Ja Eng
Den romska minoritetens historia och nutida situation HT17HT18 15.0 hp 25%50%
Det romska språkets historia och nutida situation HT17HT18 15.0 hp 25%50%
Digital fotografi och bildbehandling HT17VT18HT18VT19 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT18VT19 7.5 hp 25%Em
Dramatext och teater A med skapande svenska HT17HT18 30.0 hp
English A HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
English A VT18HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
Estetik A HT17HT18 30.0 hp Ja
Estetikens idéhistoria VT18 15.0 hp
Estetikens och kulturteorins idéhistoria VT18VT19 7.5 hp 50%
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT17HT18 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT17HT18 60.0 hp
EU-rättens grunder HT17HT18 7.5 hp
Filosofi A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Filosofins historia HT17VT18HT18VT19 15.0 hp 50%Di
Företagsekonomi A HT17HT18 30.0 hp Ja
Genusvetenskap A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Grekiska för filosofer HT17HT18 7.5 hp 25%50%DagKv
Handelsrättslig översiktskurs VT18VT19 15.0 hp Ja
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Historia A, forntid till 1800-tal VT18VT19 30.0 hp
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT17HT18 30.0 hp
Historia AB VT18 60.0 hp
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT17 45.0 hp Ja 50%Di
Hyperlokal publicering VT18VT19 7.5 hp 25%
Idéhistoria A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Interkulturell handledning av studenter HT17VT18 7.5 hp Ja 25%Di
International Relations A HT17HT18 30.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic English HT17VT18HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English HT17VT18HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Business English HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Journalistik A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Klassikerläsning: Hannah Arendt HT17 7.5 hp Ja
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The Extentions of Man VT18 7.5 hp Ja
Kommunikationsteori och analys VT18VT19 7.5 hp Ja
Konstvetenskap A HT17 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap A HT18 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Kultur och entreprenörskap VT18 15.0 hp Ja 50%
Kultur, religion och hälsa HT18 7.5 hp Di
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT17 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT18 30.0 hp
Marinarkeologi, introduktionskurs HT17HT18 7.5 hp 50%Di
Media Production: Visual Narratives HT17HT18 15.0 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Medieaktivism och alternativa medier VT18VT19 15.0 hp Ja 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT17HT18 15.0 hp Ja 50%Di
Medieproduktion: text och bild VT18VT19 15.0 hp Ja
Medier, lag och rätt VT18VT19 7.5 hp Ja
Medieteknik A HT17VT18 30.0 hp
Medieteknik A HT18VT19 30.0 hp
Miljövetenskap A natur-sam VT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap A sam-natur HT18 30.0 hp Ja
Människan och medicinen HT17 15.0 hp Ja
Nationalekonomi A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Nordic Politics in Comparative Perspective VT18 7.5 hp Ja Eng
Pedagogik A HT17HT18 30.0 hp
Projektarbete inom Historiska studier VT18VT19 7.5 hp Ja
Psykologi A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II HT17 45.0 hp Ja 50%Di
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Religionsvetenskapliga studier HT17 60.0 hp
Retorik A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Retorik i praktiken HT17HT18 7.5 hp 50%Kv
Samtida filosofi HT17VT18HT18VT19 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 100%50%
Sexualitet och etnicitet VT18 7.5 hp
Sexualitet, kropp, estetik HT17 7.5 hp
Sociologi A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Statistik för miljövetare HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja
Statsvetenskap A HT17VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 1 HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 50%75%Eng
Swedish for International Students 2 HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 50%75%Eng
Swedish for International Students 3 VT18HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Turismvetenskap A HT17HT18 30.0 hp
Våga tala - praktiska övningar HT17VT18HT18VT19 7.5 hp 50%Em
Västerländsk esoterism HT18 7.5 hp 50%KvDi