Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Affärsjuridik HT17VT18 15.0 hp Ja
Arbetsrätt VT18 7.5 hp
Arkeologi A HT17 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT17 30.0 hp
Att skriva för webben och interaktiva medier HT17VT18 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT17 15.0 hp Ja
Biologins filosofi HT17 15.0 hp Ja
Civilrätt - en introduktion HT17VT18 7.5 hp
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare HT17VT18 7.5 hp Ja 25%Di
Democracy: the Swedish Way HT17 7.5 hp Ja Eng
Den romska minoritetens historia och nutida situation HT17 15.0 hp 50%
Det romska språkets historia och nutida situation HT17 15.0 hp 50%
Digital fotografi och bildbehandling HT17VT18 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT18 7.5 hp 25%Em
Dramatext och teater A med skapande svenska HT17 30.0 hp
English A HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
English A VT18 30.0 hp Ja Eng
Estetik A HT17 30.0 hp Ja
Estetikens idéhistoria VT18 15.0 hp
Estetikens och kulturteorins idéhistoria VT18 7.5 hp 50%
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT17VT18 30.0 hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT17 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT17 60.0 hp
EU-rättens grunder HT17 7.5 hp
Filosofi A HT17VT18 30.0 hp
Filosofins historia HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Företagsekonomi A HT17 30.0 hp Ja
Genusvetenskap A HT17VT18 30.0 hp
Grekiska för filosofer HT17 7.5 hp 50%Kv
Handelsrättslig översiktskurs VT18 15.0 hp Ja
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT18 7.5 hp Ja 25%Di
Historia A, forntid till 1800-tal VT18 30.0 hp
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT17 30.0 hp
Historia AB VT18 60.0 hp
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT17 45.0 hp Ja 50%Di
Hyperlokal publicering VT18 7.5 hp 25%
Idéhistoria A HT17VT18 30.0 hp
Interkulturell handledning av studenter HT17VT18 7.5 hp Ja 25%Di
International Relations A HT17 30.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic English HT17VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English HT17VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Business English HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Journalistik A HT17VT18 30.0 hp
Klassikerläsning: Hannah Arendt HT17 7.5 hp Ja
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The Extentions of Man VT18 7.5 hp Ja
Kommunikationsteori och analys VT18 7.5 hp Ja
Konstvetenskap A HT17 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande A HT17VT18 30.0 hp
Kultur och entreprenörskap VT18 15.0 hp Ja 50%
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT17 30.0 hp
Marinarkeologi, introduktionskurs HT17 7.5 hp 50%Di
Media Production: Visual Narratives HT17 15.0 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT17VT18 30.0 hp Ja
Medieaktivism och alternativa medier VT18 15.0 hp Ja 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT17 15.0 hp Ja 50%Di
Medieproduktion: text och bild VT18 15.0 hp Ja
Medier, lag och rätt VT18 7.5 hp Ja
Medieteknik A HT17VT18 30.0 hp
Människan och medicinen HT17 15.0 hp Ja
Nationalekonomi A HT17VT18 30.0 hp Ja
Nordic Politics in Comparative Perspective VT18 7.5 hp Ja Eng
Pedagogik A HT17 30.0 hp
Projektarbete inom Historiska studier VT18 7.5 hp Ja
Psykologi A HT17VT18 30.0 hp
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II HT17 45.0 hp Ja 50%Di
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier HT17VT18 30.0 hp
Religionsvetenskapliga studier HT17 60.0 hp
Retorik A HT17VT18 30.0 hp
Retorik i praktiken HT17 7.5 hp 50%Kv
Samtida filosofi HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT17VT18 7.5 hp Ja
Sexualitet och etnicitet VT18 7.5 hp
Sexualitet, kropp, estetik HT17 7.5 hp
Sociologi A HT17VT18 30.0 hp
Statistik för miljövetare HT17VT18 7.5 hp Ja
Statsvetenskap A HT17VT18 30.0 hp Ja
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT17 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 1 HT17VT18 7.5 hp Ja 100%50%Eng
Swedish for International Students 2 HT17VT18 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 3 VT18 7.5 hp Ja Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT17VT18 30.0 hp
Turismvetenskap A HT17 30.0 hp
Våga tala - praktiska övningar HT17VT18 7.5 hp 50%Em