Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Advanced Macroeconomics HT17 7.5 hp Ja Eng
Advanced Microeconomics HT17 7.5 hp Ja Eng
Affärsjuridik VT17HT17VT18 15.0 hp Ja
Analytical Tools in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Approaches to Political Science HT17 15.0 hp Ja Eng
Arbetsrätt VT17VT18 7.5 hp
Arkeologi A HT17 30.0 hp
Arkeologi B VT18 30.0 hp Ja
Arkeologi C HT17 30.0 hp Ja
Arkivpedagogik VT17VT18 7.5 hp Ja
Arkivvetenskap A HT17 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT17VT18 30.0 hp Ja
Arkivvetenskap C HT17 30.0 hp Ja
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT17VT18 30.0 hp Ja
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT17VT18 7.5 hp Ja 100%50%
Att skriva för webben och interaktiva medier VT17HT17VT18 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT17 15.0 hp Ja
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT17VT18 7.5 hp Ja 50%
Biodiversity and Conservation HT17 7.5 hp Ja Eng
Biologins filosofi HT17 15.0 hp Ja
Canonical Texts in Media Theory HT17 7.5 hp Ja Eng
Celebrity Cultures VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Cellens värld VT17VT18 15.0 hp Ja
Challenge-driven Innovation with Design Thinking VT17HT17VT18 7.5 hp Ja 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course VT17HT17VT18 15.0 hp Ja 50%Eng
Child and Youth Culture and Media, with a Gender Perspective VT17 7.5 hp Ja Eng
Civilrätt - en introduktion VT17HT17VT18 7.5 hp
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Comparative European Politics VT17HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Comparative Journalism Studies HT17 15.0 hp Ja Eng
Comparative Research Methods HT17 7.5 hp Ja Eng
Creative Writing, Essay as a Genre HT17 7.5 hp Ja Eng
Cultural Theory: Transnational Processes in Europe VT17 7.5 hp Ja Eng
Databaser: hantera data för webben VT17 7.5 hp 50%Di
Datajournalistik för yrkesverksamma VT17VT18 7.5 hp Ja 25%
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare VT17HT17VT18 7.5 hp Ja 25%Di
Democracy: the Swedish Way HT17 7.5 hp Ja Eng
Den romska minoritetens historia och nutida situation HT17 15.0 hp 50%
Det existentiella samtalet HT17 30.0 hp Ja 50%Di
Det romska språkets historia och nutida situation HT17 15.0 hp 50%
Digital fotografi och bildbehandling VT17HT17VT18 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT17VT18 7.5 hp 25%Em
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT17 15.0 hp Ja Eng
Dramatext och teater A med skapande svenska HT17 30.0 hp
Dramatext och teater B med skapande svenska VT18 30.0 hp Ja
E-bokdesign och produktion HT17 7.5 hp Ja 25%Em
Economics B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
Economics C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
Ecosystem Management HT17 7.5 hp Ja Eng
Ekologi och naturresurser VT17VT18 15.0 hp Ja
English A VT17HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
English B VT17 30.0 hp Ja Eng
English B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
English C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
Environmental Communication VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT17 7.5 hp Ja Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT17 7.5 hp Ja Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT17 7.5 hp Ja Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT17 7.5 hp Ja Eng
Estetik A HT17 30.0 hp Ja
Estetik B VT17VT18 30.0 hp Ja
Estetik C HT17 30.0 hp Ja
Estetikens idéhistoria VT17VT18 15.0 hp
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa VT17HT17VT18 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Etnologiska kunskapsfält - tematisk fördjupning VT17 7.5 hp Ja
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT17 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT17 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT17VT18 15.0 hp
EU-rättens grunder HT17 7.5 hp
Event and Project Management VT17 7.5 hp Ja Eng
Event and Project Management VT18 7.5 hp Ja Eng
Examensarbete i miljövetenskap VT17HT17VT18 15.0 hp Ja
Filosofi A VT17HT17VT18 30.0 hp
Filosofi B VT17 30.0 hp Ja
Filosofi B HT17VT18 30.0 hp Ja
Filosofi B HT17 30.0 hp Ja Di
Filosofi C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Filosofins historia VT17HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Forskningsmetoder för studier av transnationella processer VT17 7.5 hp Ja
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT17VT18 7.5 hp Ja
Fördjupade författarskapsstudier VT17VT18 15.0 hp Ja
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT17 15.0 hp Ja
Företagsekonomi A HT17 30.0 hp Ja
Företagsekonomi B VT17VT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT17 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT17 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT17 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT17 30.0 hp Ja
Gender and Sexuality in Modern Sweden in a Historical Perspective VT17 7.5 hp Ja Eng
Generation of Knowledge in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Genushistoria VT17VT18 7.5 hp Ja
Genusvetenskap A VT17HT17VT18 30.0 hp
Genusvetenskap B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Genusvetenskap C VT17VT18 30.0 hp Ja
Grekiska för filosofer HT17 7.5 hp 50%Kv
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass VT17 7.5 hp Ja 25%Di
Handelsrättslig översiktskurs VT17VT18 15.0 hp Ja
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv VT18 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT18 7.5 hp Ja 25%
Health and Social Change HT17 7.5 hp Ja Eng
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT17 30.0 hp
Historia AB VT17VT18 60.0 hp
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv VT17VT18 30.0 hp Ja
Historia C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Historia för lärare i gymnasieskolan 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet VT17HT17 90.0 hp Ja Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning VT17HT17 45.0 hp Ja 50%Di
Hospitality Management HT17 7.5 hp Ja Eng
Idéhistoria A VT17HT17VT18 30.0 hp
Idéhistoria B VT17 30.0 hp Ja
Idéhistoria B HT17VT18 30.0 hp Ja
Idéhistoria C HT17VT18 30.0 hp Ja
Infectious Disease Control in Changing Environments HT17 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Epidemiology HT17 15.0 hp Ja 50%Eng
Interkulturell handledning av studenter VT17HT17VT18 7.5 hp Ja 25%Di
International Macroeconomics HT17 7.5 hp Ja Eng
International Relations A HT17 30.0 hp Ja Eng
Internationella relationer B VT17VT18 30.0 hp Ja
Internationella relationer C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality HT17 7.5 hp Ja Eng
Introduction to Academic English VT17HT17VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English VT17HT17VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Business English VT17HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Islam och muslimska kulturer VT17VT18 7.5 hp Ja
Journalism and International Conflicts HT17 15.0 hp Ja Eng
Journalistik A VT17 30.0 hp
Journalistik A HT17VT18 30.0 hp
Journalistik B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Journalistik C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Klassikerläsning: Carl Schmitt VT18 7.5 hp Ja
Klassikerläsning: Hannah Arendt HT17 7.5 hp Ja
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The Extentions of Man VT18 7.5 hp Ja
Klassikerläsning: Slavoj Žižek VT17 7.5 hp Ja 50%
Kommunikationsteori och analys VT17VT18 7.5 hp Ja
Komparativ offentlig rätt HT17 30.0 hp Ja
Konst i det offentliga rummet VT17VT18 7.5 hp Ja
Konst, kritik och kris VT17VT18 7.5 hp Ja
Konstvetenskap A HT17 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap B VT17VT18 30.0 hp Ja DagDi
Konstvetenskap C HT17 30.0 hp Ja
Kreativt skrivande A VT17HT17VT18 30.0 hp
Kreativt skrivande B VT17VT18 30.0 hp Ja
Kultur och entreprenörskap VT17VT18 15.0 hp Ja 50%
Kultur- och samhällsanalyser HT17 7.5 hp Ja
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT17VT18 7.5 hp Ja
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT17 7.5 hp Ja
Kvalitativa metoder VT17VT18 7.5 hp Ja
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT17 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT17VT18 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskap B med skapande svenska, dramainriktning VT17 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskap C HT17 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT17VT18 7.5 hp Ja
Marinarkeologi, introduktionskurs HT17 7.5 hp 50%Di
Matematik och språk, avancerad nivå VT18 15.0 hp Ja 50%
Matematik och språk, grundnivå HT17VT18 15.0 hp Ja 50%
Media and Culture Industries HT17 7.5 hp Ja Eng
Media and Everyday Life HT17 7.5 hp Ja Eng
Media and Representation HT17 7.5 hp Ja Eng
Media and the Environment HT17 7.5 hp Ja Eng
Media History: Archeology and Archives VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Media Production: Visual Narratives HT17 15.0 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 VT17 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 VT17 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Medical Geography HT17 7.5 hp Ja Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Medieaktivism och alternativa medier VT17VT18 15.0 hp Ja 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT17 15.0 hp Ja 50%Di
Mediearbete och yrkesroller VT18 5.0 hp Ja 25%
Mediekritik VT17VT18 15.0 hp Ja
Medieproduktion: text och bild VT17VT18 15.0 hp Ja
Medier, lag och rätt VT17VT18 7.5 hp Ja
Medieteknik A VT17HT17VT18 30.0 hp
Medieteknik B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Medieteknik C HT17 30.0 hp Ja
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT17VT18 15.0 hp Ja
Mobila tjänster och gränssnitt VT17VT18 7.5 hp Ja
Modern Tourism HT17 7.5 hp Ja Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT17 7.5 hp Ja Eng
Music in the Online Digital Media Age VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT17 30.0 hp Ja 50%Di
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT17 30.0 hp Ja 50%Di
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT17 30.0 hp Ja 50%Di
Människan och medicinen HT17 15.0 hp Ja
Nation Branding VT17 7.5 hp Ja Eng
Nationalekonomi A VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Naturresurshushållning VT17VT18 15.0 hp Ja
Nordic Politics in Comparative Perspective VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT17 30.0 hp Ja
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT17VT18 30.0 hp Ja
Pedagogik A HT17 30.0 hp
Pedagogik B VT17VT18 30.0 hp Ja
Pedagogik C HT17 30.0 hp Ja
Political and Social Institutions HT17 7.5 hp Ja Eng
Political Decision Making and Environmental Management I HT17 7.5 hp Ja Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT17 7.5 hp Ja Eng
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT17 7.5 hp Ja Eng
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Praktik inom Idéhistoria VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Projektarbete inom Historiska studier VT17VT18 7.5 hp Ja
Psykologi A VT17HT17VT18 30.0 hp
Psykologi B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Psykologi C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Publik- och omvärldsanalys VT17VT18 10.0 hp Ja 75%
Qualitative Research Methods HT17 7.5 hp Ja Eng
Quality Assurance in Tourism Destinations HT17 7.5 hp Ja Eng
Quantitative Research Methods VT17 7.5 hp Ja Eng
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II HT17 45.0 hp Ja 50%Di
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier VT17HT17VT18 30.0 hp
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Religionsvetenskapliga studier HT17 60.0 hp
Research Methods and Methodologies HT17 7.5 hp Ja Eng
Retorik A VT17HT17VT18 30.0 hp
Retorik B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Retorik C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Retorik i praktiken VT17HT17 7.5 hp 50%Kv
Rättsstat och offentlig rätt VT17VT18 15.0 hp Ja
Samtida filosofi VT17 15.0 hp 50%Di
Samtida filosofi HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi VT17HT17VT18 7.5 hp Ja 100%50%
Sexualitet och etnicitet VT17VT18 7.5 hp 100%50%
Sexualitet, kropp, estetik HT17 7.5 hp
Socialt arbete, magisteruppsats VT17VT18 30.0 hp Ja
Sociologi A VT17HT17VT18 30.0 hp
Sociologi B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Sociologi C HT17 30.0 hp Ja
Sociologisk teori och aktuell forskning VT17VT18 7.5 hp Ja
Sociologiska analysinriktningar VT17VT18 7.5 hp Ja
Statistics HT17 7.5 hp Ja Eng
Statistik för miljövetare VT17HT17VT18 7.5 hp Ja
Statsvetenskap A VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Statsvetenskap B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Statsvetenskap C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT17 7.5 hp Ja Eng
Sweden: History and Politics VT17 7.5 hp Ja Eng
Sweden: Society and Culture VT17 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 1 VT17HT17 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 2 VT17HT17VT18 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 3 VT17VT18 7.5 hp Ja 50%Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande VT17HT17VT18 30.0 hp
Svenska B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Svenska C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT17 7.5 hp Ja
The Cultural Memory of Europe: East and West So16 7.5 hp Ja Eng
The Environment and Organisation HT17 15.0 hp Ja Eng
The History of Scandinavia and the Baltic Sea Region: 1850-2000 VT17 7.5 hp Ja Eng
The Human Body and Movement VT17 7.5 hp Ja Eng
Theories of International Relations VT17HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Theories of Interpretive and Critical Research VT17HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Theory of Knowledge HT17 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT17 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT18 7.5 hp Ja Eng
Tourism Operations VT17 7.5 hp Ja Eng
Tourism Operations VT18 7.5 hp Ja Eng
Turismvetenskap A HT17 30.0 hp
Turismvetenskap B VT17VT18 30.0 hp Ja
Turismvetenskap C VT17VT18 30.0 hp Ja
Utveckling och internationellt samarbete C VT17 30.0 hp Ja
Webbutveckling med PHP VT17 7.5 hp 50%Di
Verkligt virtuella rum VT17VT18 7.5 hp Ja
Våga tala - praktiska övningar VT17HT17VT18 7.5 hp 50%Em
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT17 15.0 hp Ja