Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Advanced Macroeconomics HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Advanced Microeconomics HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Affärsjuridik HT16VT17HT17VT18 15.0 hp Hp
Analytical Tools in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Approaches to Political Science HT16 15.0 hp Hp Eng
Approaches to Political Science HT17 15.0 hp Hp Eng
Arbetsrätt VT17VT18 7.5 hp
Arkeologi A HT17 30.0 hp
Arkeologi B VT18 30.0 hp Hp
Arkeologi C HT16HT17 30.0 hp Hp
Arkivpedagogik VT17VT18 7.5 hp Hp
Arkivvetenskap A HT16HT17 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT17VT18 30.0 hp Hp
Arkivvetenskap C HT16HT17 30.0 hp Hp
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT17VT18 30.0 hp Hp
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT17VT18 7.5 hp Hp 100%50%
Att skriva för webben och interaktiva medier HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT16HT17 15.0 hp Hp
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT17VT18 7.5 hp Hp 50%
Biodiversity and Conservation HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Biologins filosofi HT16HT17 15.0 hp hp
Canonical Texts in Media Theory HT16 7.5 hp Hp Eng
Canonical Texts in Media Theory HT17 7.5 hp Hp Eng
Celebrity Cultures VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Cellens värld VT17VT18 15.0 hp Hp
Challenge-driven Innovation with Design Thinking VT17HT17VT18 7.5 hp Hp 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT16VT17HT17VT18 15.0 hp Hp 50%Eng
Child and Youth Culture and Media, with a Gender Perspective VT17 7.5 hp Hp Eng
Civilrätt - en introduktion HT16VT17HT17VT18 7.5 hp
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Comparative European Politics HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Comparative Journalism Studies HT16HT17 15.0 hp Hp Eng
Comparative Research Methods HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Cultural Theory: Transnational Processes in Europe VT17 7.5 hp Hp Eng
Databaser: hantera data för webben VT17 7.5 hp 50%Di
Datajournalistik för yrkesverksamma VT17VT18 7.5 hp Hp 25%
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare VT17HT17 7.5 hp Hp 25%Di
Democracy: the Swedish Way HT16 7.5 hp EnB Eng
Democracy: the Swedish Way HT17 7.5 hp EnB Eng
Det existentiella samtalet HT16HT17 30.0 hp Hp 50%Di
Digital fotografi och bildbehandling HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 25%Em
Digital fotografi och bildspråk HT16 7.5 hp Hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT17VT18 7.5 hp 25%Em
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT16HT17 15.0 hp Hp Eng
Dramatext och teater A med skapande svenska HT17 30.0 hp
Dramatext och teater B med skapande svenska VT18 30.0 hp Hp
E-bokdesign och produktion HT16HT17 7.5 hp Hp 25%Em
Economics B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp Eng
Economics C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp Eng
Ecosystem Management HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Ekologi och naturresurser VT17VT18 15.0 hp Hp
English A HT16 30.0 hp EnBShA Eng
English A VT17HT17VT18 30.0 hp EnBShA Eng
English B HT16VT17 30.0 hp Hp Eng
English B VT17HT17VT18 30.0 hp Hp Eng
English C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp Eng
Environmental Communication VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Estetik A HT16HT17 30.0 hp HiAShA
Estetik B VT17VT18 30.0 hp Hp
Estetik C HT16HT17 30.0 hp Hp
Estetikens idéhistoria VT17VT18 15.0 hp
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Etnologiska kunskapsfält - tematisk fördjupning VT17 7.5 hp Hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT16HT17 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT16HT17 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT17VT18 15.0 hp
EU-rättens grunder HT16HT17 7.5 hp
Event and Project Management VT17 7.5 hp Hp Eng
Event and Project Management VT18 7.5 hp Hp Eng
Examensarbete i miljövetenskap HT16VT17HT17VT18 15.0 hp Hp
Feministiska kunskapsperspektiv och emancipatoriska forskningsmetoder HT16 7.5 hp Hp
Filosofi A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Filosofi B HT16VT17 30.0 hp Hp
Filosofi B HT17VT18 30.0 hp Hp
Filosofi B HT17 30.0 hp Hp Di
Filosofi C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Filosofins historia HT16VT17HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Forskningsmetoder för studier av transnationella processer VT17 7.5 hp Hp
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT17VT18 7.5 hp Hp
Fördjupade författarskapsstudier VT17VT18 15.0 hp Hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT16HT17 15.0 hp Hp
Företagsekonomi A HT16HT17 30.0 hp MaCShA
Företagsekonomi B VT17VT18 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT16HT17 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT16HT17 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT16HT17 30.0 hp Hp
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT16HT17 30.0 hp Hp
Gender and Sexuality in Modern Sweden in a Historical Perspective VT17 7.5 hp EnB Eng
Generation of Knowledge in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Genushistoria VT17VT18 7.5 hp Hp
Genusvetenskap A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Genusvetenskap B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Genusvetenskap C VT17VT18 30.0 hp Hp
Grekiska för filosofer HT17 7.5 hp 50%Kv
Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass VT17 7.5 hp Hp 25%Di
Handelsrättslig översiktskurs VT17VT18 15.0 hp ShA
Health and Social Change HT17 7.5 hp Hp Eng
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT16HT17 30.0 hp
Historia AB VT17VT18 60.0 hp
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv VT17VT18 30.0 hp Hp
Historia C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Historia för lärare i gymnasieskolan 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet HT16VT17 90.0 hp Hp Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning VT17 45.0 hp Hp 50%Di
Hospitality Management HT16 7.5 hp Hp Eng
Hospitality Management HT17 7.5 hp Hp Eng
Hälsa och social förändring HT16 7.5 hp Hp
Idéhistoria A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Idéhistoria B HT16VT17 30.0 hp Hp
Idéhistoria B HT17VT18 30.0 hp Hp
Idéhistoria C HT16HT17VT18 30.0 hp Hp
Infectious Disease Control in Changing Environments HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT16HT17 15.0 hp Hp Eng
Interkulturell handledning av studenter HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp 25%Di
International Macroeconomics HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
International Relations A HT16HT17 30.0 hp EnBShA Eng
Internationella relationer B VT17VT18 30.0 hp Hp
Internationella relationer C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality HT17 7.5 hp Hp Eng
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet HT16 7.5 hp Hp
Introduction to Academic English HT16VT17HT17VT18 15.0 hp EnB Eng
Introduction to Academic Writing in English HT16VT17HT17VT18 15.0 hp EnB Eng
Introduction to Business English HT16VT17HT17VT18 7.5 hp EnB Eng
Islam och muslimska kulturer VT17VT18 7.5 hp Hp
Journalism and International Conflicts HT16HT17 15.0 hp Hp Eng
Journalistik A HT16VT17 30.0 hp
Journalistik A HT17VT18 30.0 hp
Journalistik B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Journalistik C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Journalistik för akademiker HT16 60.0 hp Hp
Jämställdhetsarbete - teoretiska perspektiv och begrepp HT16 7.5 hp Hp
Klassikerläsning: Carl Schmitt VT18 7.5 hp Hp
Klassikerläsning: Hannah Arendt HT17 7.5 hp Hp
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The Extentions of Man VT18 7.5 hp Hp
Klassikerläsning: Slavoj Žižek VT17 7.5 hp Hp 50%
Klassikerläsning: W.E.B. Du Bois HT16 7.5 hp Hp 50%
Kommunikationsteori och analys VT17VT18 7.5 hp EnBShA
Komparativ offentlig rätt HT16HT17 30.0 hp Hp
Konst i det offentliga rummet VT17VT18 7.5 hp Hp
Konst, kritik och kris VT17VT18 7.5 hp Hp
Konstvetenskap A HT16HT17 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap B VT17VT18 30.0 hp Hp DagDi
Konstvetenskap C HT16HT17 30.0 hp Hp
Kreativt skrivande A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Kreativt skrivande B VT17VT18 30.0 hp Hp
Kultur och entreprenörskap VT17VT18 15.0 hp Hp 50%
Kultur- och samhällsanalyser HT16HT17 7.5 hp Hp
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT17VT18 7.5 hp Hp
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT16HT17 7.5 hp Hp
Kvalitativa metoder VT17VT18 7.5 hp Hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT16 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT17 30.0 hp
Litteraturvetenskap A med skapande svenska, dramainriktning HT16 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT17VT18 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska, dramainriktning VT17 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskap C HT16 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskap C HT17 30.0 hp Hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT17VT18 7.5 hp Hp
Marinarkeologi, introduktionskurs HT16HT17 7.5 hp 50%Di
Media and Culture Industries HT16 7.5 hp Hp Eng
Media and Culture Industries HT17 7.5 hp Hp Eng
Media and Everyday Life HT16 7.5 hp Hp Eng
Media and Everyday Life HT17 7.5 hp Hp Eng
Media and Representation HT16 7.5 hp Hp Eng
Media and Representation HT17 7.5 hp Hp Eng
Media and the Environment HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Media History: Archeology and Archives VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Media Production: Visual Narratives HT16HT17 15.0 hp hp Eng
Media, Culture and Society 1 HT16VT17 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 1 HT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 2 HT16VT17 7.5 hp Hp Eng
Media, Culture and Society 2 HT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Medical Geography HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp EnBShA
Medie- och kommunikationsvetenskap B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Medieaktivism och alternativa medier VT17VT18 15.0 hp Hp 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT16HT17 15.0 hp Hp 50%Di
Mediearbete och yrkesroller VT18 5.0 hp Hp 25%
Mediekritik VT17VT18 15.0 hp Hp
Medieproduktion: text och bild VT17VT18 15.0 hp EnBShA
Medier, lag och rätt VT17VT18 7.5 hp EnBShA
Medieteknik A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Medieteknik B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Medieteknik C HT16HT17 30.0 hp Hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT17VT18 15.0 hp Hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT17VT18 7.5 hp Hp
Modern Tourism HT16 7.5 hp Hp Eng
Modern Tourism HT17 7.5 hp Hp Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Music in the Online Digital Media Age VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT17 30.0 hp Hp 50%Di
Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT17 30.0 hp Hp 50%Di
Musik för lärare, årskurs 4-6 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning VT17 30.0 hp Hp 50%Di
Människan och medicinen HT16 15.0 hp Hp
Människan och medicinen HT17 15.0 hp Hp
Nation Branding VT17 7.5 hp Hp Eng
Nationalekonomi A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp MaCShA
Naturorienterande ämnen och teknik för grundskolans årskurser 4-6 HT16 30.0 hp Hp
Naturresurshushållning VT17VT18 15.0 hp Hp
Nordic Politics in Comparative Perspective VT17VT18 7.5 hp EnBShA Eng
Normkritiska perspektiv och arbetssätt HT16 7.5 hp Hp
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT16HT17 30.0 hp Hp
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT17VT18 30.0 hp Hp
Organisationer, makt och motstånd HT16 7.5 hp Hp
Pedagogik A HT16HT17 30.0 hp
Pedagogik B VT17VT18 30.0 hp Hp
Pedagogik C HT16HT17 30.0 hp Hp
Play and Existential Questions in Childhood HT16 7.5 hp Hp Eng
Political and Social Institutions HT17 7.5 hp Hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management I HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Politics Today: Political Organization and Political Participation HT17 7.5 hp Hp Eng
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Praktik inom Idéhistoria HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Projektarbete inom Historiska studier VT17VT18 7.5 hp Hp
Psykologi A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Psykologi B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Psykologi C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Publik- och omvärldsanalys VT17VT18 10.0 hp Hp 75%
Qualitative Research Methods HT16 7.5 hp Hp Eng
Qualitative Research Methods HT17 7.5 hp Hp Eng
Quality Assurance in Tourism Destinations HT16 7.5 hp Hp Eng
Quality Assurance in Tourism Destinations HT17 7.5 hp Hp Eng
Quantitative Research Methods VT17 7.5 hp Hp Eng
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II HT16 45.0 hp Hp 50%Di
Religionskunskap för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet II HT16 90.0 hp Hp Di
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Religionsvetenskapliga studier HT16HT17 60.0 hp
Research Methods and Methodologies HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Retorik A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Retorik B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Retorik C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Retorik i praktiken VT17HT17 7.5 hp 100%50%Kv
Rättsstat och offentlig rätt VT17VT18 15.0 hp Hp
Samhällsorienterande ämnen för grundskolans årskurser 4-6 HT16 30.0 hp Hp
Samtida filosofi HT16VT17HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp 100%50%
Sexualitet och etnicitet VT17VT18 7.5 hp 100%50%
Sexualitet, kropp, estetik HT16HT17 7.5 hp 100%50%
Socialt arbete, magisteruppsats VT17VT18 30.0 hp Hp
Sociologi A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Sociologi B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Sociologi C HT16 30.0 hp Hp
Sociologi C HT17 30.0 hp Hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT17VT18 7.5 hp Hp
Sociologiska analysinriktningar VT17VT18 7.5 hp Hp
Statistics HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Statistik för miljövetare HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp
Statsvetenskap A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp EnBShA
Statsvetenskap B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Statsvetenskap C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT17 7.5 hp Eng
Sweden: History and Politics VT17 7.5 hp EnB Eng
Sweden: Society and Culture VT17 7.5 hp EnB Eng
Swedish for International Students 1 HT16VT17HT17 7.5 hp EnB 50%Eng
Swedish for International Students 2 HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp 50%Eng
Swedish for International Students 3 VT17VT18 7.5 hp Hp 50%Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Svenska B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Svenska C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Teaching English HT16 7.5 hp Hp Eng
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT16HT17 7.5 hp Hp
The Cultural Memory of Europe: East and West So16 7.5 hp Hp Eng
The Environment and Organisation HT16HT17 15.0 hp Hp Eng
The History of Scandinavia and the Baltic Sea Region: 1850-2000 VT17 7.5 hp EnB Eng
The Human Body and Movement VT17 7.5 hp Hp Eng
Theories of International Relations HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Theories of Interpretive and Critical Research HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Theory of Knowledge HT17 7.5 hp Hp Eng
Theory of Knowledge HT16 7.5 hp Hp Eng
Tourism Management VT17 7.5 hp Hp Eng
Tourism Management VT18 7.5 hp Hp Eng
Tourism Operations VT17 7.5 hp Hp Eng
Tourism Operations VT18 7.5 hp Hp Eng
Turismvetenskap A HT16HT17 30.0 hp
Turismvetenskap B VT17VT18 30.0 hp Hp
Turismvetenskap C VT17VT18 30.0 hp Hp
Utveckling och internationellt samarbete C VT17 30.0 hp Hp
Webbutveckling med PHP HT16VT17 7.5 hp 50%Di
Verkligt virtuella rum VT17VT18 7.5 hp Hp
Våga tala - praktiska övningar HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 50%Em
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT16HT17 15.0 hp Hp