Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Advanced Macroeconomics HT17 7.5 hp Ja Eng
Advanced Microeconomics HT17 7.5 hp Ja Eng
Affärsjuridik HT17VT18 15.0 hp Ja
Analytical Tools in Environmental Science VT18 7.5 hp Ja Eng
Approaches to Political Science HT17 15.0 hp Ja Eng
Arbetsrätt VT18 7.5 hp
Arkeologi A HT17 30.0 hp
Arkeologi B VT18 30.0 hp Ja
Arkeologi C HT17 30.0 hp Ja
Arkivpedagogik VT18 7.5 hp Ja
Arkivvetenskap A HT17 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT18 30.0 hp Ja
Arkivvetenskap C HT17 30.0 hp Ja
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT18 30.0 hp Ja
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT18 7.5 hp Ja
Att skriva för webben och interaktiva medier HT17VT18 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT17 15.0 hp Ja
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT18 7.5 hp Ja 50%
Biodiversity and Conservation HT17 7.5 hp Ja Eng
Biologins filosofi HT17 15.0 hp Ja
Canonical Texts in Media Theory HT17 7.5 hp Ja Eng
Celebrity Cultures VT18 7.5 hp Ja Eng
Cellens värld VT18 15.0 hp Ja
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT17VT18 7.5 hp Ja 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT17VT18 15.0 hp Ja 50%Eng
Civilrätt - en introduktion HT17VT18 7.5 hp
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT18 7.5 hp Ja Eng
Comparative European Politics HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Comparative Journalism Studies HT17 15.0 hp Ja Eng
Comparative Research Methods HT17 7.5 hp Ja Eng
Datajournalistik för yrkesverksamma VT18 7.5 hp Ja 25%
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare HT17VT18 7.5 hp Ja 25%Di
Democracy: the Swedish Way HT17 7.5 hp Ja Eng
Den romska minoritetens historia och nutida situation HT17 15.0 hp 50%
Det existentiella samtalet HT17 30.0 hp Ja 50%Di
Det romska språkets historia och nutida situation HT17 15.0 hp 50%
Digital fotografi och bildbehandling HT17VT18 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT18 7.5 hp 25%Em
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT17 15.0 hp Ja Eng
Dramatext och teater A med skapande svenska HT17 30.0 hp
Dramatext och teater B med skapande svenska VT18 30.0 hp Ja
E-bokdesign och produktion HT17 7.5 hp Ja 25%Em
Economics B HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
Economics C HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
Ecosystem Management HT17 7.5 hp Ja Eng
Ekologi och naturresurser VT18 15.0 hp Ja
English A HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
English A VT18 30.0 hp Ja Eng
English B HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
English B VT18 30.0 hp Ja Eng
English C HT17VT18 30.0 hp Ja Eng
Environmental Communication VT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT17 7.5 hp Ja Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT17 7.5 hp Ja Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT17 7.5 hp Ja Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT17 7.5 hp Ja Eng
Estetik A HT17 30.0 hp Ja
Estetik B VT18 30.0 hp Ja
Estetik C HT17 30.0 hp Ja
Estetikens idéhistoria VT18 15.0 hp
Estetikens och kulturteorins idéhistoria VT18 7.5 hp 50%
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT17VT18 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa HT17VT18 30.0 hp Ja
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT17VT18 30.0 hp Ja
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT17 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT17 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT18 15.0 hp Ja
EU-rättens grunder HT17 7.5 hp
Event and Project Management VT18 7.5 hp Ja Eng
Examensarbete i miljövetenskap HT17VT18 15.0 hp Ja
Filosofi A HT17VT18 30.0 hp
Filosofi B HT17VT18 30.0 hp Ja
Filosofi B HT17 30.0 hp Ja Di
Filosofi C HT17VT18 30.0 hp Ja
Filosofins historia HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT18 7.5 hp Ja
Fördjupade författarskapsstudier VT18 15.0 hp Ja
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT17 15.0 hp Ja
Företagsekonomi A HT17 30.0 hp Ja
Företagsekonomi B VT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT17 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT17 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT17 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT17 30.0 hp Ja
Generation of Knowledge in Environmental Science VT18 7.5 hp Ja Eng
Genushistoria VT18 7.5 hp Ja
Genusvetenskap A HT17VT18 30.0 hp
Genusvetenskap B HT17VT18 30.0 hp Ja
Genusvetenskap C VT18 30.0 hp Ja
Grekiska för filosofer HT17 7.5 hp 50%Kv
Handelsrättslig översiktskurs VT18 15.0 hp Ja
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv VT18 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT18 7.5 hp Ja 25%Di
Health and Social Change HT17 7.5 hp Ja Eng
Historia A, forntid till 1800-tal VT18 30.0 hp
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT17 30.0 hp
Historia AB VT18 60.0 hp
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv VT18 30.0 hp Ja
Historia C HT17VT18 30.0 hp Ja
Historia för lärare i gymnasieskolan 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet HT17 90.0 hp Ja Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT17 45.0 hp Ja 50%Di
Hospitality Management HT17 7.5 hp Ja Eng
Hyperlokal publicering VT18 7.5 hp 25%
Idéhistoria A HT17VT18 30.0 hp
Idéhistoria B HT17VT18 30.0 hp Ja
Idéhistoria C HT17VT18 30.0 hp Ja
Infectious Disease Control in Changing Environments HT17 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Epidemiology HT17 15.0 hp Ja 50%Eng
Interkulturell handledning av studenter HT17VT18 7.5 hp Ja 25%Di
International Macroeconomics HT17 7.5 hp Ja Eng
International Relations A HT17 30.0 hp Ja Eng
Internationella relationer B VT18 30.0 hp Ja
Internationella relationer C HT17VT18 30.0 hp Ja
Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality HT17 7.5 hp Ja Eng
Introduction to Academic English HT17VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English HT17VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Business English HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Islam och muslimska kulturer VT18 7.5 hp Ja
Journalism and International Conflicts HT17 15.0 hp Ja Eng
Journalistik A HT17VT18 30.0 hp
Journalistik B HT17VT18 30.0 hp Ja
Journalistik C HT17VT18 30.0 hp Ja
Klassikerläsning: Carl Schmitt VT18 7.5 hp Ja
Klassikerläsning: Hannah Arendt HT17 7.5 hp Ja
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The Extentions of Man VT18 7.5 hp Ja
Kommunikationsteori och analys VT18 7.5 hp Ja
Komparativ offentlig rätt HT17 30.0 hp Ja
Konst i det offentliga rummet VT18 7.5 hp Ja
Konst, kritik och kris VT18 7.5 hp Ja
Konstvetenskap A HT17 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap B VT18 30.0 hp Ja DagDi
Konstvetenskap C HT17 30.0 hp Ja
Kreativt skrivande A HT17VT18 30.0 hp
Kreativt skrivande B VT18 30.0 hp Ja
Kultur och entreprenörskap VT18 15.0 hp Ja 50%
Kultur- och samhällsanalyser HT17 7.5 hp Ja
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT18 7.5 hp Ja
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT17 7.5 hp Ja
Kvalitativa metoder VT18 7.5 hp Ja
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT17 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT18 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskap C HT17 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT18 7.5 hp Ja
Marinarkeologi, introduktionskurs HT17 7.5 hp 50%Di
Matematik och språk, avancerad nivå VT18 15.0 hp Ja 50%
Matematik och språk, grundnivå HT17VT18 15.0 hp Ja 50%
Media and Culture Industries HT17 7.5 hp Ja Eng
Media and Everyday Life HT17 7.5 hp Ja Eng
Media and Representation HT17 7.5 hp Ja Eng
Media and the Environment HT17 7.5 hp Ja Eng
Media History: Archeology and Archives VT18 7.5 hp Ja Eng
Media Production: Visual Narratives HT17 15.0 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Medical Geography HT17 7.5 hp Ja Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT17VT18 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap B HT17VT18 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT17VT18 30.0 hp Ja
Medieaktivism och alternativa medier VT18 15.0 hp Ja 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT17 15.0 hp Ja 50%Di
Mediearbete och yrkesroller VT18 5.0 hp Ja 25%
Mediekritik VT18 15.0 hp Ja
Medieproduktion: text och bild VT18 15.0 hp Ja
Medier, lag och rätt VT18 7.5 hp Ja
Medieteknik A HT17VT18 30.0 hp
Medieteknik B HT17VT18 30.0 hp Ja
Medieteknik C HT17 30.0 hp Ja
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT18 15.0 hp Ja
Mobila tjänster och gränssnitt VT18 7.5 hp Ja
Modern Tourism HT17 7.5 hp Ja Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT17 7.5 hp Ja Eng
Music in the Online Digital Media Age VT18 7.5 hp Ja Eng
Människan och medicinen HT17 15.0 hp Ja
Nationalekonomi A HT17VT18 30.0 hp Ja
Naturresurshushållning VT18 15.0 hp Ja
Nordic Politics in Comparative Perspective VT18 7.5 hp Ja Eng
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT17 30.0 hp Ja
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT18 30.0 hp Ja
Pedagogik A HT17 30.0 hp
Pedagogik B VT18 30.0 hp Ja
Pedagogik C HT17 30.0 hp Ja
Political and Social Institutions HT17 7.5 hp Ja Eng
Political Decision Making and Environmental Management I HT17 7.5 hp Ja Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT17 7.5 hp Ja Eng
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT17 7.5 hp Ja Eng
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT17VT18 30.0 hp Ja
Praktik inom Idéhistoria HT17VT18 30.0 hp Ja
Projektarbete inom Historiska studier VT18 7.5 hp Ja
Psykologi A HT17VT18 30.0 hp
Psykologi B HT17VT18 30.0 hp Ja
Psykologi C HT17VT18 30.0 hp Ja
Publik- och omvärldsanalys VT18 10.0 hp Ja 75%
Qualitative Research Methods HT17 7.5 hp Ja Eng
Quality Assurance in Tourism Destinations HT17 7.5 hp Ja Eng
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II HT17 45.0 hp Ja 50%Di
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier HT17VT18 30.0 hp
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier HT17VT18 30.0 hp Ja
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT17VT18 30.0 hp Ja
Religionsvetenskapliga studier HT17 60.0 hp
Research Methods and Methodologies HT17 7.5 hp Ja Eng
Retorik A HT17VT18 30.0 hp
Retorik B HT17VT18 30.0 hp Ja
Retorik C HT17VT18 30.0 hp Ja
Retorik i praktiken HT17 7.5 hp 50%Kv
Rättsstat och offentlig rätt VT18 15.0 hp Ja
Samtida filosofi HT17VT18 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT17VT18 7.5 hp Ja
Sexualitet och etnicitet VT18 7.5 hp
Sexualitet, kropp, estetik HT17 7.5 hp
Socialt arbete, magisteruppsats VT18 30.0 hp Ja
Sociologi A HT17VT18 30.0 hp
Sociologi B HT17VT18 30.0 hp Ja
Sociologi C HT17 30.0 hp Ja
Sociologisk teori och aktuell forskning VT18 7.5 hp Ja
Sociologiska analysinriktningar VT18 7.5 hp Ja
Statistics HT17 7.5 hp Ja Eng
Statistik för miljövetare HT17VT18 7.5 hp Ja
Statsvetenskap A HT17VT18 30.0 hp Ja
Statsvetenskap B HT17VT18 30.0 hp Ja
Statsvetenskap C HT17VT18 30.0 hp Ja
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT18 7.5 hp Ja Eng
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT17 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 1 HT17VT18 7.5 hp Ja 100%50%Eng
Swedish for International Students 2 HT17VT18 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 3 VT18 7.5 hp Ja Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT17VT18 30.0 hp
Svenska B HT17VT18 30.0 hp Ja
Svenska C HT17VT18 30.0 hp Ja
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT17 7.5 hp Ja
The Environment and Organisation HT17 15.0 hp Ja Eng
Theories of International Relations HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Theories of Interpretive and Critical Research HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Theory of Knowledge HT17 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT18 7.5 hp Ja Eng
Tourism Operations VT18 7.5 hp Ja Eng
Turismvetenskap A HT17 30.0 hp
Turismvetenskap B VT18 30.0 hp Ja
Turismvetenskap C VT18 30.0 hp Ja
Verkligt virtuella rum VT18 7.5 hp Ja
Våga tala - praktiska övningar HT17VT18 7.5 hp 50%Em
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT17 15.0 hp Ja