Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Advanced Macroeconomics HT17 7.5 hp Eng
Advanced Microeconomics HT17 7.5 hp Eng
Analytical Tools in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Eng
Approaches to Political Science HT17 15.0 hp Eng
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT17VT18 7.5 hp 100%50%
Biodiversity and Conservation HT17 7.5 hp Eng
Canonical Texts in Media Theory HT17 7.5 hp Eng
Celebrity Cultures VT17VT18 7.5 hp Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course VT17HT17VT18 15.0 hp 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT17VT18 7.5 hp Eng
Comparative Journalism Studies HT17 15.0 hp Eng
Comparative Research Methods HT17 7.5 hp Eng
Cultural Theory: Transnational Processes in Europe VT17 7.5 hp Eng
Det existentiella samtalet HT17 30.0 hp 50%Di
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT17 15.0 hp Eng
Ecosystem Management HT17 7.5 hp Eng
Environmental Communication VT17VT18 7.5 hp Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT17 7.5 hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT17 7.5 hp Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT17 7.5 hp Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT17 7.5 hp Eng
Etnologiska kunskapsfält - tematisk fördjupning VT17 7.5 hp
Forskningsmetoder för studier av transnationella processer VT17 7.5 hp
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT17VT18 7.5 hp
Fördjupade författarskapsstudier VT17VT18 15.0 hp
Generation of Knowledge in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Eng
Genushistoria VT17VT18 7.5 hp
Health and Social Change HT17 7.5 hp Eng
Infectious Disease Control in Changing Environments HT17 7.5 hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT17 15.0 hp 50%Eng
International Macroeconomics HT17 7.5 hp Eng
Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality HT17 7.5 hp Eng
Islam och muslimska kulturer VT17VT18 7.5 hp
Journalism and International Conflicts HT17 15.0 hp Eng
Konst i det offentliga rummet VT17VT18 7.5 hp
Konst, kritik och kris VT17VT18 7.5 hp
Kultur- och samhällsanalyser HT17 7.5 hp
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT17VT18 7.5 hp
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT17 7.5 hp
Kvalitativa metoder VT17VT18 7.5 hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT17VT18 7.5 hp
Matematik och språk, avancerad nivå VT18 15.0 hp 50%
Media and Culture Industries HT17 7.5 hp Eng
Media and Everyday Life HT17 7.5 hp Eng
Media and Representation HT17 7.5 hp Eng
Media and the Environment HT17 7.5 hp Eng
Media History: Archeology and Archives VT17VT18 7.5 hp Eng
Medical Geography HT17 7.5 hp Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT17 7.5 hp Eng
Music in the Online Digital Media Age VT17VT18 7.5 hp Eng
Nation Branding VT17 7.5 hp Eng
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT17 30.0 hp
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT17VT18 30.0 hp
Political and Social Institutions HT17 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management I HT17 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT17 7.5 hp Eng
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT17 7.5 hp Eng
Praktik inom Idéhistoria VT17HT17VT18 30.0 hp
Qualitative Research Methods HT17 7.5 hp Eng
Quantitative Research Methods VT17 7.5 hp Eng
Research Methods and Methodologies HT17 7.5 hp Eng
Socialt arbete, magisteruppsats VT17VT18 30.0 hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT17VT18 7.5 hp
Sociologiska analysinriktningar VT17VT18 7.5 hp
Statistics HT17 7.5 hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT17VT18 7.5 hp Eng
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT17 7.5 hp
The Cultural Memory of Europe: East and West So16 7.5 hp Eng
Theory of Knowledge HT17 7.5 hp Eng
Verkligt virtuella rum VT17VT18 7.5 hp