Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Advanced Macroeconomics HT16HT17 7.5 hp Eng
Advanced Microeconomics HT16HT17 7.5 hp Eng
Analytical Tools in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Eng
Approaches to Political Science HT16 15.0 hp Eng
Approaches to Political Science HT17 15.0 hp Eng
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT17VT18 7.5 hp 100%50%
Biodiversity and Conservation HT16HT17 7.5 hp Eng
Canonical Texts in Media Theory HT16 7.5 hp Eng
Canonical Texts in Media Theory HT17 7.5 hp Eng
Celebrity Cultures VT17VT18 7.5 hp Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT16VT17HT17VT18 15.0 hp 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT17VT18 7.5 hp Eng
Comparative Journalism Studies HT16HT17 15.0 hp Eng
Comparative Research Methods HT16HT17 7.5 hp Eng
Cultural Theory: Transnational Processes in Europe VT17 7.5 hp Eng
Det existentiella samtalet HT16HT17 30.0 hp 50%Di
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT16HT17 15.0 hp Eng
Ecosystem Management HT16HT17 7.5 hp Eng
Environmental Communication VT17VT18 7.5 hp Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT16HT17 7.5 hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT16HT17 7.5 hp Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT16HT17 7.5 hp Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT16HT17 7.5 hp Eng
Etnologiska kunskapsfält - tematisk fördjupning VT17 7.5 hp
Feministiska kunskapsperspektiv och emancipatoriska forskningsmetoder HT16 7.5 hp
Forskningsmetoder för studier av transnationella processer VT17 7.5 hp
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT17VT18 7.5 hp
Fördjupade författarskapsstudier VT17VT18 15.0 hp
Generation of Knowledge in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Eng
Genushistoria VT17VT18 7.5 hp
Health and Social Change HT17 7.5 hp Eng
Hälsa och social förändring HT16 7.5 hp
Infectious Disease Control in Changing Environments HT16HT17 7.5 hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT16HT17 15.0 hp Eng
International Macroeconomics HT16HT17 7.5 hp Eng
Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality HT17 7.5 hp Eng
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet HT16 7.5 hp
Islam och muslimska kulturer VT17VT18 7.5 hp
Journalism and International Conflicts HT16HT17 15.0 hp Eng
Jämställdhetsarbete - teoretiska perspektiv och begrepp HT16 7.5 hp
Konst i det offentliga rummet VT17VT18 7.5 hp
Konst, kritik och kris VT17VT18 7.5 hp
Kultur- och samhällsanalyser HT16HT17 7.5 hp
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT17VT18 7.5 hp
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT16HT17 7.5 hp
Kvalitativa metoder VT17VT18 7.5 hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT17VT18 7.5 hp
Media and Culture Industries HT16 7.5 hp Eng
Media and Culture Industries HT17 7.5 hp Eng
Media and Everyday Life HT16 7.5 hp Eng
Media and Everyday Life HT17 7.5 hp Eng
Media and Representation HT16 7.5 hp Eng
Media and Representation HT17 7.5 hp Eng
Media and the Environment HT16HT17 7.5 hp Eng
Media History: Archeology and Archives VT17VT18 7.5 hp Eng
Medical Geography HT16HT17 7.5 hp Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT16HT17 7.5 hp Eng
Music in the Online Digital Media Age VT17VT18 7.5 hp Eng
Nation Branding VT17 7.5 hp Eng
Normkritiska perspektiv och arbetssätt HT16 7.5 hp
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT16HT17 30.0 hp
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT17VT18 30.0 hp
Organisationer, makt och motstånd HT16 7.5 hp
Political and Social Institutions HT17 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management I HT16HT17 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT16HT17 7.5 hp Eng
Politics Today: Political Organization and Political Participation HT17 7.5 hp Eng
Praktik inom Idéhistoria HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Qualitative Research Methods HT16 7.5 hp Eng
Qualitative Research Methods HT17 7.5 hp Eng
Quantitative Research Methods VT17 7.5 hp Eng
Research Methods and Methodologies HT16HT17 7.5 hp Eng
Socialt arbete, magisteruppsats VT17VT18 30.0 hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT17VT18 7.5 hp
Sociologiska analysinriktningar VT17VT18 7.5 hp
Statistics HT16HT17 7.5 hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT17VT18 7.5 hp Eng
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT16HT17 7.5 hp
The Cultural Memory of Europe: East and West So16 7.5 hp Eng
Theory of Knowledge HT17 7.5 hp Eng
Theory of Knowledge HT16 7.5 hp Eng
Verkligt virtuella rum VT17VT18 7.5 hp