Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Advanced Macroeconomics HT17HT18 7.5 hp Eng
Advanced Microeconomics HT17HT18 7.5 hp Eng
Analytical Tools in Environmental Science VT18VT19 7.5 hp Eng
Approaches to Political Science HT17 15.0 hp Eng
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT18VT19 7.5 hp
Biodiversity and Conservation HT17HT18 7.5 hp Eng
Canonical Texts in Media Theory HT17HT18 7.5 hp Eng
Celebrity Cultures VT18 7.5 hp Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT17VT18HT18VT19 15.0 hp 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT18VT19 7.5 hp Eng
Comparative Journalism Studies HT17HT18 15.0 hp Eng
Comparative Research Methods HT17 7.5 hp Eng
Det existentiella samtalet HT17HT18 30.0 hp 50%Di
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT17HT18VT19 15.0 hp Eng
Ecosystem Management HT17HT18 7.5 hp Eng
Environmental Communication VT18VT19 7.5 hp Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT17HT18 7.5 hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT17HT18 7.5 hp Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT17HT18 7.5 hp Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT17HT18 7.5 hp Eng
Exponeringens effekter VT19 7.5 hp
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT18VT19 7.5 hp
Fördjupade författarskapsstudier VT18VT19 15.0 hp
Generation of Knowledge in Environmental Science VT18VT19 7.5 hp Eng
Genushistoria VT18VT19 7.5 hp
Health and Social Change HT17 7.5 hp Eng
Infectious Disease Control in Changing Environments HT17HT18 7.5 hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT17HT18VT19 15.0 hp 100%50%Eng
International Macroeconomics HT17HT18 7.5 hp Eng
Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality HT17 7.5 hp Eng
Islam och muslimska kulturer VT18VT19 7.5 hp
Journalism and International Conflicts HT17HT18 15.0 hp Eng
Konst i det offentliga rummet VT18VT19 7.5 hp
Konst, kritik och kris VT18VT19 7.5 hp
Kultur- och samhällsanalyser HT17HT18 7.5 hp
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT18VT19 7.5 hp
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT17HT18 7.5 hp
Kvalitativa metoder VT18VT19 7.5 hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT18VT19 7.5 hp
Matematik och språk, avancerad nivå VT18HT18 15.0 hp 50%
Media and Culture Industries HT17HT18 7.5 hp Eng
Media and Everyday Life HT17HT18 7.5 hp Eng
Media and Representation HT17VT19 7.5 hp Eng
Media and the Environment HT17HT18 7.5 hp Eng
Media History: Archeology and Archives VT18 7.5 hp Eng
Medical Geography HT17HT18 7.5 hp Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT17HT18 7.5 hp Eng
Music in the Online Digital Media Age VT18 7.5 hp Eng
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT17 30.0 hp
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT18 30.0 hp
Political and Social Institutions HT17 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management I HT17HT18 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT17 7.5 hp Eng
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT17HT18 7.5 hp Eng
Praktik inom Idéhistoria HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Qualitative Research Methods HT17 7.5 hp Eng
Research Methods and Methodologies HT17HT18 7.5 hp Eng
Socialt arbete, magisteruppsats VT18VT19 30.0 hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT18VT19 7.5 hp
Sociologiska analysinriktningar VT18VT19 7.5 hp
Statistics HT17HT18 7.5 hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT18VT19 7.5 hp Eng
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT17HT18 7.5 hp
Theory of Knowledge HT17 7.5 hp Eng
Tourism Studies, Master's Dissertation VT19 30.0 hp Eng
Tourism Studies: City Tourism HT18 30.0 hp Eng
Verkligt virtuella rum VT18 7.5 hp