Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Arkeologi C HT17 30.0 hp
Arkivpedagogik VT18 7.5 hp
Arkivvetenskap C HT17 30.0 hp
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT18 30.0 hp
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT18 7.5 hp 50%
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT17VT18 7.5 hp 50%Eng
Comparative European Politics HT17VT18 7.5 hp Eng
Economics C HT17VT18 30.0 hp Eng
English C HT17VT18 30.0 hp Eng
Estetik C HT17 30.0 hp
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT17VT18 30.0 hp
Examensarbete i miljövetenskap HT17VT18 15.0 hp
Filosofi C HT17VT18 30.0 hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT17 15.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT17 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT17 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT17 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT17 30.0 hp
Genusvetenskap C VT18 30.0 hp
Historia C HT17VT18 30.0 hp
Historia för lärare i gymnasieskolan 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet HT17 90.0 hp Di
Idéhistoria C HT17VT18 30.0 hp
Internationella relationer C HT17VT18 30.0 hp
Journalistik C HT17VT18 30.0 hp
Komparativ offentlig rätt HT17 30.0 hp
Konstvetenskap C HT17 30.0 hp
Litteraturvetenskap C HT17 30.0 hp
Matematik och språk, grundnivå HT17VT18 15.0 hp 50%
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT17VT18 30.0 hp
Mediearbete och yrkesroller VT18 5.0 hp 25%
Mediekritik VT18 15.0 hp
Medieteknik C HT17 30.0 hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT18 15.0 hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT18 7.5 hp
Naturresurshushållning VT18 15.0 hp
Pedagogik C HT17 30.0 hp
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT17VT18 30.0 hp
Psykologi C HT17VT18 30.0 hp
Publik- och omvärldsanalys VT18 10.0 hp 75%
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT17VT18 30.0 hp
Retorik C HT17VT18 30.0 hp
Sociologi C HT17 30.0 hp
Statsvetenskap C HT17VT18 30.0 hp
Svenska C HT17VT18 30.0 hp
The Environment and Organisation HT17 15.0 hp Eng
Theories of International Relations HT17VT18 7.5 hp Eng
Theories of Interpretive and Critical Research HT17VT18 7.5 hp Eng
Turismvetenskap C VT18 30.0 hp
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT17 15.0 hp