Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program

På grundnivå erbjuder Södertörns högskola treåriga kandidatprogram och lärarutbildning med interkulturell profil. På avancerad nivå ges både ettåriga magister- och tvååriga masterprogram.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram det program som passar just dig. För att läsa mer om ett program klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Program på avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive program.

Program Start Omfattning Övrigt
Economics Master's Programme HT17VT18HT18VT19 60 hp Eng
Economics: Master's Programme HT17HT18 120 hp Eng
Infectious Disease Control HT17HT18 60 hp Eng
Interactive Media Design HT17HT18 60 hp Eng
International Master's Programme in Journalism HT17HT18 60 hp Eng
Magisterprogram i arkeologi HT17HT18 60 hp
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys HT17HT18 60 hp
Magisterprogram i Europarättsliga studier HT17 60 hp
Magisterprogram i Europarättsliga studier HT18 60 hp Inr
Magisterprogram i filosofi HT17 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi HT17HT18 60 hp
Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete HT18 60 hp
Magisterprogram i historia HT17HT18 60 hp
Magisterprogram i idéhistoria HT17HT18 60 hp
Magisterprogram i internationellt företagande HT17HT18 60 hp
Magisterprogram i journalistik HT17 60 hp
Magisterprogram i litteraturvetenskap VT18VT19 60 hp
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen VT18VT19 60 hp
Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning VT18VT19 60 hp
Magisterprogram i praktisk journalistik HT18 60 hp
Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan HT17 60 hp 50%Di
Magisterprogram i religionsvetenskap HT17HT18 60 hp
Magisterprogram i sociologi VT18VT19 60 hp
Masterprogram i arkeologi HT17HT18 120 hp
Masterprogram i estetik VT18VT19 120 hp
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa HT17HT18 120 hp
Masterprogram i Filosofi HT18 120 hp
Masterprogram i företagsekonomi HT17HT18 120 hp
Masterprogram i genusvetenskap HT17 120 hp Inr
Masterprogram i historia HT17HT18 120 hp
Masterprogram i idéhistoria HT17HT18 120 hp
Masterprogram i konstvetenskap VT18VT19 120 hp
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi HT17HT18 120 hp
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi HT17HT18 120 hp
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap HT17HT18 120 hp
Masterprogram i praktisk kunskap HT17 120 hp 50%Di
Masterprogram i religionsvetenskap HT17HT18 120 hp
Masterprogram i sociologi HT17HT18 120 hp
Masterprogram i svenska HT17 120 hp
Masterprogram i svenska HT18 120 hp
Master's Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism HT17 60 hp EngInr
Master's Programme in Environmental Science HT17HT18 120 hp Eng
Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis HT17HT18 120 hp Eng
Political Science, Master's Programme HT17 120 hp Eng
Political Science, Master's Programme HT17 60 hp Eng
Tourism Studies: Master Programme HT18 60 hp Eng