Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program

På grundnivå erbjuder Södertörns högskola treåriga kandidatprogram och lärarutbildning med interkulturell profil. På avancerad nivå ges både ettåriga magister- och tvååriga masterprogram.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram det program som passar just dig. För att läsa mer om ett program klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Program på avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive program.

Program Start Omfattning Övrigt
Economics Master's Programme HT16VT17HT17VT18 60 hp Eng
Economics: Master's Programme HT16HT17 120 hp Eng
Infectious Disease Control HT16HT17 60 hp Eng
Interactive Media Design HT16HT17 60 hp Eng
International Master's Programme in Journalism HT16 60 hp Eng
International Master's Programme in Journalism HT17 60 hp Eng
Magisterprogram i arkeologi HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i Europarättsliga studier HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i filosofi HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete HT16 60 hp
Magisterprogram i historia HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i idéhistoria HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i internationellt företagande HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i journalistik HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i litteraturvetenskap VT17VT18 60 hp
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen VT17VT18 60 hp
Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning VT17VT18 60 hp
Magisterprogram i praktisk kunskap HT16 60 hp 50%Di
Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan HT17 60 hp 50%Di
Magisterprogram i religionsvetenskap HT16HT17 60 hp
Magisterprogram i sociologi VT17VT18 60 hp
Masterprogram i arkeologi HT16HT17 120 hp
Masterprogram i estetik VT17VT18 120 hp
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa HT16HT17 120 hp
Masterprogram i företagsekonomi HT16HT17 120 hp
Masterprogram i genusvetenskap HT17 120 hp Inr
Masterprogram i historia HT16HT17 120 hp
Masterprogram i idéhistoria HT16HT17 120 hp
Masterprogram i konstvetenskap VT17VT18 120 hp
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi HT16HT17 120 hp
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi HT16HT17 120 hp
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap HT16HT17 120 hp
Masterprogram i praktisk kunskap HT16HT17 120 hp 50%Di
Masterprogram i religionsvetenskap HT16HT17 120 hp
Masterprogram i sociologi HT16 120 hp
Masterprogram i sociologi HT17 120 hp
Masterprogram i svenska HT16HT17 120 hp
Master's Programme in English HT17 60 hp EngInr
Master's Programme in Environmental Science HT16HT17 120 hp Eng
Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis HT16HT17 120 hp Eng
Political Science, Master's Programme HT16HT17 120 hp Eng
Political Science, Master's Programme HT16HT17 60 hp Eng