Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Personlig sökhandledning

Var söker du efter tidigare forskning till din uppsats? Hur får du fler relevanta sökträffar? Hur skriver du referenser? Kom på sökhandledning med en bibliotekarie och lär dig mer!

Två personer sitter mittemot varandra med en laptop emellan sig vid ett bord. Den ena personen ler mot den andre.

Drop in

Från den 28 augusti till den 14 december har vi öppen sökhandledning i Infoverkstan UB 517:
måndag 14.00–16.00
och torsdag 10.00–12.00.

Välkommen att droppa in med dina frågor och att besöka oss flera gånger. Om det är kö när du kommer – skriv upp dig på schemat utanför och återkom lite senare.

Den 16 november är sökhandledningen inställd.

Boka tid

Du kan även boka tid för sökhandledning. Det finns två tider varje vecka som är möjliga att boka:
tisdag 14.00–15.00 och onsdag 14.00–15.00.

Skicka din bokningsförfrågan via länken "Boka sökhandledning" i högermenyn, minst två arbetsdagar innan tillfället. Om dina önskade tider är upptagna får du förslag på andra alternativ. Bokningen är genomförd när du fått en föreslagen tid och bekräftat den.

Vad är sökhandledning?

Sökhandledning erbjuds dig som är student vid Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola, skriver uppsats eller liknande och vill lära dig mer om informationssökning eller referenshantering.

Under tillfället arbetar vi tillsammans med att ringa in vilken slags information du behöver, formulera sökord, söka i relevanta sökverktyg, utveckla din sökteknik, kritiskt värdera texter eller skriva referenser.

Sökhandledningen är ett pedagogiskt tillfälle med fokus på ditt självständiga lärande snarare än att få fram ett visst antal texter. Du förväntas därmed själv vara aktiv under tillfället. Dina erfarenheter och behov är vår utgångspunkt!