Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Här hittar du information om stöd till studenter med funktionsnedsättning. Informationen omfattar den fysiska tillgängligheten samt det individuella stöd i studierna som du kan vara berättigad till.

Stödet är till för dig som är registrerad student på Södertörns högskola eller har en doktorandanställning, och som har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär hinder för dig i studierna.

Du ansöker om stöd via Nais, ett ansökningssystem för särskilt stöd i studiesituationen. Ansökan om stöd i studiesituationen

Diskrimineringslagen

Rådande definition av funktionsnedsättning utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) och lyder:

"Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningen kan ha funnits vid födseln, uppstå senare eller förväntas uppstå".

  Diskrimineringslag 2008 567.pdf 1,29 MB

Lagen har som ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Kontakt

Samordnare av stöd för lika villkor:

E-post: likavillkor@sh.se  
Kristin Rosén   Veronica Nordström
Telefon: 08–608 51 24 Telefon: 08–608 43 53