Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Funka-stöd, för dig som har varaktig funktionsnedsättning

Du som är student på Södertörns högskola och har en eller flera varaktiga funktionsnedsättningar kan underlätta dina studier genom att ansöka om stöd i din studiesituation. Stödet ska syfta till att överbrygga vissa av de hinder som kan uppstå i studiemiljön. Det är dock alltid du som student som ansvarar för att ansöka om och informera om dina behov i god tid för att högskolan ska kunna se över eventuella åtgärder.

Ansökan görs i ett ansökningssystem för särskilt stöd i studiesituationen. Ansökan om stöd i studiesituationen 

När din ansökan är komplett kallas du till ett informationsmöte på cirka 30–45 minuter. Under mötet går du och samordnaren igenom det stöd du kan vara hjälpt av och ser över din kursplan och dess lärandemål för att se om det kan tänkas föreliggar några hinder att uppnå dessa.  Samordnaren skriver också ett intyg som du använder i kontakt med lärare och personal på högskolan.

Hur definierar vi varaktig funktionsnedsättning?

Begreppet funktionsnedsättning (i det här sammanhanget) utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) och lyder:

”Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningen kan ha funnits vid födseln, uppstå senare eller förväntas uppstå”. Länk till diskrimineringslagen, öppnas i nytt fönster.

Begränsningar uppstår ofta i den omgivande miljön som fungerar på ett specifikt sätt, många gånger utan hänsyn till att alla funktionsvarianter fungerar olika. Därför kan vissa anpassningar främja studier och minska hinder.

Kontakt

Samordnare, stöd till studenter med funktionsnedsättning: 

Kristin Rosén, Sara Nordlander

funka@sh.se