Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Talboksservice

Har du en läsnedsättning som påverkar dina studier? Är du student på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola? Då är du välkommen till oss på talboksservice. Här ger vi dig tillgång till anpassad litteratur.

Talboksservice på biblioteket: Jessica, Åsa och Moa.

Vi som arbetar på talboksservice, Jessica, Åsa, Moa och Paula (ej på bild)

Hur kommer du igång med talböcker?

Du börjar med att ta kontakt med oss på talbok@sh.se så bokar vi gemensamt in en tid för ett introduktionstillfälle. Vid introduktionstillfället registrerar vi dig på MTM: Myndigheten för tillgängliga medier och visar hur du kan ladda ner och lyssna på kurslitteratur. Efter en introduktion kan du själv ladda ner talböcker på egen hand från MTM:s mediawebb Legimus.se

Behöver du ytterligare stöd i dina studier och är student på Södertörns högskola tar du kontakt med högskolans samordnare för stöd till studenter, via funka@sh.se. Om du är student på Röda Korsets Högskola mejlar du till studievagledning@rkh.se för kontakt med samordnaren.

Kontakta talboksservice på biblioteket för bokning av tid eller övriga frågor

E-post: talbok@sh.se

Litteraturlistor

Det är bra om du har med dig en uppdaterad litteraturlista för din kurs. Försök att få din litteraturlista så tidigt som möjligt. Om den inte ligger ute på högskolans webbplats kan du kontakta institutionssekreteraren på din institution. Fråga även om du kan få litteraturlistor för kommande kurser, helst ett par månader innan kursstart.

Läsa i mobil eller på surfplatta

Vill du läsa en talbok i din smartphone eller surfplatta, går det också bra. Läs mer om detta under avsnittet Läsa i mobilen i Legimus mediawebb.

Kurslitteratur som e-bok

Om din kursbok finns som e-bok i bibliotekets sökverktyg SöderScholar kan du läsa boken med talsyntes. När det gäller e-böcker hos Dawsonera så måste du ladda ner den som en pdf för att kunna använda talsyntesen. E-böcker från Ebrary har en talsyntes som du når via Ebrary reader. Mer information om detta får du i bibliotekets infodisk och när du söker upp en bok i SöderScholar.

Saknas din kurslitteratur i Legimus?

Kan du beställa den via oss på talboksservice. Du måste ha ett nedladdningskonto hos oss. Det kan vara bra att veta att en bok tar cirka 6-8 veckor att anpassa till talbok. Så var ute i god tid.

Artiklar och kompendier som kurslitteratur

  • Artikel eller kompendier som endast finns i pappersform: Skanna in materialet och spara ner det som pdf, via dator eller surfplatta. Därefter kan du få din text uppläst i valfritt talsyntesprogram.
  • Finns artikeln i digital form: Spara ner artikeln till din surfplatta, smartphone eller dator och få texten uppläst i en app alternativt läsprogram som har talsyntesstöd. Finns idag flera olika appar med talsyntes på marknaden.
  • I bibliotekets It-verkstad (UB518) och Infoverkstad (UB517) har vi datorer med talsyntesstödet TorTalk som läser låsta pdf-filer, artiklar, e-böcker samt webbsidor samt läsprogrammet EasyReader som läser upp talböcker nedladdade från Legimus katalog.
  • Skanner kopplad till dator finns i bibliotekets resursrum

Lån av bärbara datorer

Biblioteket lånar också ut bärbara datorer utrustade med särskilda program för lässtöd, som till exempel talsyntes- och stavningsprogram. Lånetiden är två veckor.

Resursrummet

I biblioteket finns högskolans resursrum som är till för dig som har en funktionsnedsättning. Resursrummet är utrustat med läs-TV, skanner, skrivare och två datorer med olika stödprogram.

Boka resursrummet

Appar

Vi har samlat några appar som kan vara användbara som stöd i dina studier. De kan användas vid allt från anteckningar till att få en text skannad och uppläst med talsyntes till dokumenthantering av artiklar och texter. 

Plugga med appar

Lån av talböcker på skiva

Om du av något skäl inte själv kan ladda ner talböcker kan du få boken på skiva från biblioteket. Kontakta oss via talbok@sh.se för en beställning.