Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Tentamen

Tentamenssamordningen ansvarar för den centrala samordningen av alla salsskrivningar på Södertörns högskola.  

Tentamenssamordningen arbetar för att studenten ska ges bästa möjliga förutsättningar för genomförandet av salsskrivningen. Oavsett lokal, dag, tid eller vem som arbetar som skrivvärd ska studenterna bemötas likadant.

Anonyma salsskrivningar

På Södertörns högskola är alla salsskrivningar anonyma i enlighet med ett rektorsbeslut. Det har varit en viktig fråga för studentkåren SöderS och ingår i Södertörns högskolas arbete för likabehandling av studenter.

Vad innebär en anonym salsskrivning?

Att en salsskrivning är anonym innebär att du är anonym under rättningen av din tenta. Varje gång du anmäler dig till en salsskrivning får du en personlig kod. Koden är unik för just den salsskrivningen.  Du skriver koden och dagens datum istället för namn och personnummer på allt material som du lämnar in vid salsskrivningen. När betyget läggs in i Ladok och när du ska hämta din tenta på utbildningsexpeditionen är du inte längre anonym. 

Hur går det till?

Den anonyma koden skapas när du anmäler dig via KronoX som du  hittar länk till på studiewebben (högskolans lärplattform från höstterminen 2016). När du anmäler dig, ser du direkt att din anmälan har registrerats och att du fått en anonym kod via mail samt i KronoX.

Om du har problem med att anmäla dig till salsskrivningen ska du snarast kontakta Tentamenssamordningen via tentamen@sh.se. Vi behöver då veta ditt namn, personnummer, samt vilken tentamen frågan
gäller.

Du har två veckor på dig att anmäla dig till salsskrivningar för de kurser som du är registrerad på.  Anmälningsperioden startar alltid tre veckor före och slutar en vecka före salsskrivningen. Har sista anmälningsdag passerat kan du kontakta Tentamenssamordningen via mail med namn, personnummer, datum för skrivningen samt vilken skrivning det gäller. Kontakten måste ske senast 12:00 sista arbetsdagen innan skrivningen ges. Tentamenssamordningen tittar på om resurserna räcker, t.ex om salen är full.  Är skrivsalen fullbokad finns det ingen möjlighet att få delta i salsskrivningen. Observera att du inte kan anmäla dig samma dag som salsskrivningen äger rum. Det går inte att komma som oanmäld student direkt till skrivsalen.

Hur får jag reda på min anonyma kod?

Du ser din kod i KronoX när du har anmält dig där. Vid själva tentamenstillfället kan du också få reda på din kod genom att kontakta skrivvärdarna när du checkar in, under salsskrivningen eller när du lämnar in din tenta.  

Hur får jag reda på i vilken sal jag ska skriva?

E-post om vilken sal du ska skriva i går ut till den e-postadress du har angivit i Ladok. Har du inte fått e-post två dagar innan skrivningen ges kontrollera att du är anmäld till tentan. Kontrollera sedan i Student-Ladok vilken e-postadress du angivit. Öppna och läs den e-postadressen om du kan. Går inte det eller du faktiskt inte fått e-post, kontrollera att du är anmäld och se till att vara ute i god tid skrivningsdagen så du kan ta dig till biblioteket och kontrollera vilken sal du ska skriva i.

Du som har ansökt om stöd får mail tre till fem dagar innan med vilken sal du sak gå till. Du kommer också ett mail två dagar innan. Detta mail kan du bortse från vad gäller sal.

Legitimering vid salsskrivning

Vid incheckningen kontrollerar skrivvärden din identitet och att du är anmäld till
salsskrivningen. Fr.o.m. 1 augusti 2018 så gäller endast giltig id-handling* för
legitimering. Din legitimation används även i samband med att du lämnar in din
tenta. Det underlättar därför om du förvarar legitimationen på din
skrivplats.

Det är bra om du kan din anonyma kod. Om du inte kan din anonyma kod får du den av skrivvärden
vid incheckningen.

Mer information

Vill du ha mer information om anonyma salsskrivningar eller om du har andra frågor, kontakta Tentamenssamordningen via e-post tentamen@sh.se eller ring på 08-608 42 97, 08-608 48 65, 08-608 4019 eller 08-608 48 93

* Giltig id-handling är körkort, postens och bankernas id-kort, pass, nationellt id-kort samt SIS-godkänt id-kort eller tjänstekort. Id-handling skall ha aktuell giltighetstid. Som giltig id-handling räknas även en högst tre månader gammal polisanmälan som visar att din
id-handling är stulen eller förlorad.