Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Utbildningsexpedition MD5

Utbildningsexpedition MD 5 tillhör Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik och Institutionen för historia och samtidsstudier. Här träffar du oss som arbetar med administration av de två institutionernas utbildningar.

 
På utbildningsexpeditionen kan du få hjälp med att:

  • Hämta och lämna studieadministrativa blanketter för bland annat studieuppehåll/studieavbrott och tillgodoräknande, det går även bra att mejla institutionssekreteraren direkt om detta (se kontakuppgifter till höger).
  • Få Ladokutdrag -resultatintyg och/eller registreringsintyg, det går även bra att mejla institutionssekreteraren direkt om detta (se kontaktuppgifter till höger).
  • Lämna in hemtentor och uppgifter, samt hämta ut tentor som du har skrivit. Du måste visa SH-kort eller id-handling för att få kvittera ut din tenta. Tentorna sparas i två år från tentamenstillfället.

Ämnes- och programspecifika frågor

  • För specifika frågor gällande dina studier kontakta din institutionssekreterare. Se kontaktuppgifter till höger.
     

Studie- och karriärvägledning

Vill du diskutera ditt studieval eller din studiesituation kan du kontakta den studie- och karriärvägledare som är kopplad till ditt program eller ämne på Studie- och karriärvägledningen.  
 

Studentservice

Har du enklare frågor om utbildning och antagning kan de ofta besvaras av Södertörns högskolas informationstjänst Studentservice.

Studentservice når du på telefon: 08-608 32 00 och e-post: studentservice@sh.se.

Kontaktuppgifter

europaprogrammet@sh.se- Europaprogrammet
religion@sh.se - Religionsvetenskap
arkivvetenskap@sh.se - Arkivvetenskap  
etnologi@sh.se - Etnologi
pam@sh.se - Politik och aktivt medborgarskap
historia@sh.se - Historia
arkeologi@sh.se - Arkeologi
idehistoria@sh.se - Idéhistoria, samtid och kulturarv
medieteknik@sh.se - medieteknik
naturochmiljo@sh.se - biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, måltidskunskap samt utveckling och internationellt samarbete
turism@sh.se - turismprogrammet och turismvetenskap
ikf@sh.se - Interkulturellt företagande

Öppettider

Öppettider hösten 2018

Ordinarie öppettider:
måndag - torsdag 12:30 - 15:00

Vecka 52 - 1: Julstängt