Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Aktuellt

Södertörns högskolas utbytesavtal ger dig möjlighet att skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter genom att förlägga en termin av dina studier i ett annat land. Du breddar dina kunskaper och förbättrar dina språkkunskaper samtidigt som du lär känna ett nytt land och en ny kultur och skaffar vänner för livet.

 Vill du veta vilka utbytesavtal Södertörns högskola har? Visa hela listan med Södertörns högskolas partneruniversitet. Vid frågor kontakta: exchange@sh.se

Do you want to know which exchange agreements Södertörn University has? Show the whole list of Södertörn .

 

KALENDARIUM/CALENDAR

 

Ansökningsomgångar för utresande utbytesstudenter

Calls for Applications to Exchange Studies (Outgoing Students)

 

Dec 1 - Jan 31

Ordinarie ansökningsomgång för utbytesplats inom avtal inom Europa (Erasmus+) samt övriga världen (bilaterala avtal) nästkommande läsår, höstterminen 2018 och vårterminen 2019.


Call for Application to Exchange Studies withing Agreements within Europe (Erasmus+) and the rest of the world for the autumn semester 2018 and spring semester 2019 

 

Feb 15 - April 30

Lediga platser till utbytesplats inom avtal inom Europa (Erasmus+) samt övriga världen (bilaterala avtal) kan sökas efter ordinarie ansökningsomgång. Först till kvarn.


Remaining exchange places within Agreements within Europe (Erasmus+) and the rest of the world are allocated to eligible applicants on the basis of first come, first served, when the application has been closed.

 

Mar 1-
Mar 31

Ansökan till utbytesstudier i USA genom ISEP-programmet för vårtermin 2019.
 

Call for Application to Exchange Studies within the ISEP-Programme for spring semester 2019.

Mar 14

Informationsmöte om ISEP-programmet, utbytesstudier i USA (våren 2019)
Kl 15:00. Sal MB505

Information about ISEP (International Student Exchange Program), exchange studies in USA (Spring semester 2019).
3 p.m. Room MB505 

 

Oct 1-
Oct 31

Ansökan till utbytesstudier i USA genom ISEP-programmet nästkommande hösttermin.


Call for Application to Exchange Studies within the ISEP-Programme for next autumn semester.

 

Du kan träffa de internationella handläggarna i International Office i Studie- och karriärcentret.  

You can meet international officers in the Study and Career Centre. For opening hours please click here.