Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU betyder verksamhetsförlagd utbildning. Det är den del av utbildningen som du gör på förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium. Med stöd av en handledare introduceras du i yrkesrollen och du får gradvis ta större ansvar under utbildningen. Under VFU:n får du öva och utveckla dina färdigheter och förmågor samtidigt som du får hjälp att reflektera över din egen utvecklingsprocess.

Hage barn VFU Barn skola VFU

Var gör du din VFU?

Din VFU är förlagd till en kommun eller en stadsdel där samtliga skolformer, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning, ska finnas. De aktuella områdena finns i Stockholms län. Du är oftast placerad i samma skola eller förskola i ett område under hela din utbildningstid. Genom att vara i en verksamhet under en längre tid har du möjlighet att följa både verksamheten och barnens utveckling på djupet.

Att göra VFU på en övningsförskola eller övningsskola

I maj 2014 gav Universitet-och högskolerådet Södertörns högskola tillstånd att få delta i en försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor. Vi startade upp verksamheten i Järfälla kommun höstterminen 2014, vårterminen 2016 kom även Huddinge och Salems kommun att delta och hösten 2017 startade vi verksamhet i Stockholms stad samt i Södertälje kommun. Den verksamhet som bedrivs inom varje kommun innebär att de samlade aktiviteterna inom VFU genomförs på ett "Centrum för professionsutveckling", vilket vi kallar för CPU. På CPU gör många lärarstudenter sin VFU samtidigt och alla handledare där har handledarutbildning. Om du blir placerad på ett CPU kommer du att få genomföra alla dina VFU-kurser på centrumet.  Vill du veta mer kan du läsa vår ansökan till Universitets- och högskolerådet om att få delta i försöksverksamheten av övningsförskolor och övningsskolor. 

Ansökan till övningsförskolor och övningsskolor.pdf

Du kan även läsa på några av våra samarbetskommuners hemsida om vårt samarbete.

huddinge_kommun_logotyp-220px jarfallakommun-logotyp-220px
Huddinge kommun Järfalla kommun
Salem_kommun-logotyp-220px stockholmsstad-logo-220px
Salems kommun Stockholms stad
sodertaljelogo-220px  
Södertälje kommun  

 

När gör du din VFU?

VFU omfattar 30 högskolepoäng (ca 20 veckor) och är uppdelad på olika perioder i din utbildning. Din första VFU infaller redan under första terminen.

För att du ska kunna genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen behöver du genomgå en registerkontroll. Det innebär att du ska ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten. Ansökningsblankett finns på Polisens webbsida: www.polisen.se

Samverkansavtal för VFU

För att hålla så hög kvalitet som möjligt på den verksamhetsförlagda utbildningen har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal. Hur samarbetet och placering av lärarstudenter på VFU ska gå till regleras i detta samverkansavtal mellan högskolan, andra lärarutbildningar som finns i regionen och kommunerna i Stockholms län. Med det  avtalet fördjupas och stärks det ömsesidiga ansvaret för lärarutbildningarna vid länets högskolor och universitet.

  Samverkansavtal lärarutbildningen.pdf