Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 14
  NOV

  Högre Seminarium: "News diets and media effects in the contemporary media environment"

  Kajsa Falasca, universitetslektor i MKV på Mittuniversitetet talar på temat "News diets and media effects in the contemporary media environment" som bygger på studier av användningen av sociala medier i 2014 och årets valrörelse.

  ÄMNE: Inför årets valrörelse så har varnande fingrar höjts i debatten om den politiska debatten. Dagens medielandskap och därmed samhällsdebatten upplevs av allt fler som hård och polariserad, som hotad av trollfabriker och bottar. Sociala medier framställs allt mer som ett hot istället för den möjlighet till demokratiska och jämlika samtal vi drömde om när mediet var nytt.

  Men det är något förenklat att skuldbelägga sociala medier för all oro. Det vi ser är ett medielandskap där vertikala och horisontella medier möts och stöts i en allt hårdare kamp om utrymme och uppmärksamhet från oss användare. Och vi användare skapar vår egen individuella mediediet i olika skärningspunkter mellan de vertikala och horisontella mediernas innehåll.Trots detta så finns det bara ett fåtal studier som studerar individuella mediedieter och effekter av dessa på politiska åsikter och beteende.

  I ”The mix of media use matters: Investigating the effects of individual news repetoires on offline and online political participation” studeras effekter på politiskt deltagande utifrån olika mediedieter under valåret 2014. Resultaten visar att sociala-mediekonsumenter är mer benägna att delta i politiken. I årets svenska valrörelse ser vi också på att allt fler medieanvändare flyttar över till sociala medier från traditionella medier samt att allt fler politiska aktörer ökar sin närvaro och aktivitet på sociala medier. Där de vertikala och horisontella medierna möts i våra egna flöden skapas så mediedieter som får effekter på användarnas politiska beteenden och åsikter.
   

  BIO: Kajsa Falasca är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid forskningsinstitutet Demicom, Mittuniversitetet. Min forskning fokuserar på utvecklingen av strategisk politisk kommunikation i det moderna medielandskapet, som t.ex. hur valkampanjer bedrivs med nya strategier i sociala medier. I min forskning har jag även studerat mediernas rapportering om politik samt mediernas effekter och inflytande i opinionsbildning.

  Tid och plats

  När: onsdag 14 november kl. 13:00-15:00

  Vad: högre seminarium

  Var: Sal MD 338, på plan 3 i D-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

  Arrangeras av: Avdelningen för Medieteknik vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Evenemangsspråk: engelska