Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-06-04

  Disputationer januari-juni

  Kvinnliga terrorister i Ryssland, vittnesmål om Förintelsen, evangelister i Eritrea och Nord Streams gasledning utanför Gotland. Dessa och ännu flera ämnen har våra olika doktorander forskat om och nu disputerat i!

  Creating the Revolutionary Heroines - The Case of Female Terrorists of
  the PSR (Russia, Beginning of the 20th Century)

  Nadezda Ptrusenko26 januari: Nadezda Petrusenko

  Ämnet för Nadezda Petrusenkos avhandling i historia är kvinnliga terrorister i Ryssland i början av 1900-talet, tiden innan den ryska revolutionen. Det handlar om kvinnor som var med i den tidens största ryska socialistpartiet, PSR, och som begick politiskt motiverade våldsdåd. Eller mer specifikt, hur dessa kvinnor framställdes i biografier om dem skrivna av partikamrater eller i sina egenförfattade självbiografier.

  Petrusenko finner bland annat att berättelserna i mångt och mycket är likartat uppbyggda och på ett sätt som ska öka sympatin för den revolutionära kampen hos allmänheten. Dessutom var tanken att kvinnorna skulle vara förebilder för andra som slogs för samma sak i början av det förra seklet.

  Berättelserna fokuserar mycket på hjälte- och martyrskap och på hur kvinnorna genomgått en förvandling och ”insett vad de måste slåss för”. Samtidigt var kvinnor som begick våldsdåd oerhört chockerande och bröt starkt mot könsnormerna i det tidiga 1900-talets Ryssland – därför ”feminiseras” ofta de kvinnliga terroristerna i berättelserna för att de också ska kunna leva upp till bilden av ”den goda kvinnan”.

  Läs hela avhandlingen i Diva.

  Bröder emellan: Identitetsformering i det koloniserade Eritrea

  Omslagsbild avhandling Bröder emellan16 mars: Rahel Kuflu

  Tidsperioden för Rahel Kuflus avhandling i historia är åren 1890-1916. Platsen Eritrea, under en tid då det afrikanska landet koloniserades av Italien.

  Men det är också en period när svenska missionsorganisationer som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (BV) arbetade med att bygga upp evangeliskt-lutherska kyrkor i Eritrea. Bland annat arbetade både EFS och BV tillsammans med eritreanska evangelister för att reformera kyrkan i landet, och man startade olika missionsskolor.

  I sin avhandling söker Rahel Kuflu svar på hur de eritreanska evangelisterna, men också andra afrikaner som gick i svenska missionsskolor, påverkades av mötet med utländska missionärer och av att leva i ett land som var koloniserat av européer. Hur formades och förändrades deras självbild och syn på var de hörde hemma och hur hanterade de det koloniala förtrycket?

  Kuflu finner svaren i olika svenska missionsarkiv där hon sökt afrikanernas röster.

  Läs hela avhandlingen i Diva.

  Energilandskap i förändring: Inramningar av kontroversiellalokaliseringar på norra Gotland

  Karin Edberg28 mars: Karin Edberg

  Fokus i Karin Edbergs doktorsavhandling i sociologi ligger på två omtalade och kontroversiella energisatsningar på Gotland på senare år. Det ena handlar om när Nord Stream, en naturgasledning mellan Ryssland och Tyskland, byggdes, och där Nord Stream-bolaget, med ryska Gazprom som majoritetsägare, fick tillstånd att hyra hamnen och lagringsutrymmen i Slite. På landsbygden inte långt därifrån hade företaget Boge Vindbruk långt gångna planer på att bygga en vindkraftspark – men det projektet blev aldrig av.

  Men hur förstods och tolkades de två olika projekten av de som berördes mest av dem, som lokalbor, fritidsboende och lokala politiker? Och hur ska vi förstå varför vissa valde att se på projekten som stora möjligheter och andra på dem främst som hot? Det är en viktig del av Karin Edbergs avhandling.

  Läs hela avhandlingen i Diva.


  Beyond the Witness. Holocaust Representation and the Testimony of Images:Three Films by Yael Hersonski, Harun Farocki and Eyal Sivan

  Rebecka Thor27 april: Rebecka Katz Thor

  Snart kommer de sista vittnena från Förintelsen vara borta. Är frågan vad för slags vittnesmål bilder kan ge en möjlig väg för att bevara minnet i en tid utan levande vittnen? Den här avhandlingen undersöker hur bilder vittnar genom att betrakta dem som komplexa enheter som producerats, reproducerats och resituerats i skilda politiska och historiska situationer.

  I tre arkivbaserade filmer av Harun Farocki, Yael Hersonski och Eyal Sivan reaktiveras och omtolkas de rörliga
  bilderna. Råmaterial som producerats som nazistisk propaganda respektive videoinspelningen av en politiskt laddad rättegång i Förintelsens efterspel får en ny mening. Materialens arkivstatus, kontext och produktionsvillkor, liksom deras representation, ger ett ramverk för en analys genom vilken bilders vittnesmål kan förstås.

  Läs hela avhandlingen i Diva.

  Bruten vithet: om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

  Omslagsbild avhandling Bruten vithet25 maj: Maria Lönn

  Är alla vita kvinnor lika vita?

  Visuella tecken som pigment är bara en av många faktorer i hur vit femininitet görs. Andra viktiga komponenter är frågan om tid och betydelsen av att framställa sig som samtida och modern. I den här avhandlingen i genusvetenskap undersöks hierarkier av vit femininitet och hur idéer om modernitet och temporalitet yttrar sig via kropp och det sinnliga.

  I hjärtat av avhandlingen står vita ryska kvinnor boende i Stockholm, Sankt Petersburg och Moskva som försöker förkroppsliga idéer om modernitet och temporalitet genom att kontrollera det som den vita subjektiviteten har en lång historia av att försöka transcendera: kroppen. På varje geografisk plats finns dessutom olika uppfattningar om (o)tidsenliga kroppar vilket får konsekvenser för betydelsen av vit femininitet.

  Läs hela avhandlingen i Diva

  EndocrineDisruption in Fish: Effects of 17α-ethinylestradiol Exposure onNon-reproductive Behavior, Fertility and Brain and Testis Transcriptome

  Tove Porseryd1 juni: Tove Porseryd

  Utsläpp från reningsverk, nedfall från luften och markavrinning har gjort att vattnet runtomkring oss är starkt utsatt för olika typer av miljöförstöring och det kan få stora konsekvenser för växt och djurliv.

  Ett ämne som ofta hamnar i våra vattendrag är EE2, ett syntetiskt östrogen som finns i p-piller och som bara delvis rensas bort vid vattenrening. I sin avhandling i miljövetenskap studerar Tove Porseryd bland annat hur zebrafiskar påverkas när de kommer i kontakt med det syntetiska hormonet. EE2 är ett
  hormonstörande ämne och Porseryd finner att zebrafiskar som exponerades för låga halter av EE2 under sin uppväxt visade oroligare beteende och lägre fertilitet som vuxna än normalt, även efter att fått återhämta sig i rent vatten under en längre tid.

  Men Porseryd undersöker också annat, till exempel hur EE2 i kombination med det antidepressiva läkemedlet citalopram, som också ofta hittas i olika vattendrag, påverkar zebrafisk.

  Läs hela avhandlingen i Diva.

   

   

   


   

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier