Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-03-14

  Ny avhandling om kvinnlig serbisk organisering: Tillit lika viktigt som pengar

  Det är inte bara möjligheten till biståndspengar som påverkar val av samarbetspartner. Tillit är en minst lika viktig faktor.
  Det visar en ny avhandling om kvinnlig serbisk organisering av Sanja Obrenovic Johansson. Hon disputerar i sociologi den 17 mars på Södertörns högskola.

  Porträttbild på Sanja Obrenovic Johansson. Sanja Obrenovic Johansson har studerat kvinnoorganisationer i Serbien. Bakgrunden till att organisationerna skapades är att kvinnor drabbades i högre utsträckning än män när statssocialismen föll i Jugoslavien 1989. Samhället förändrades från plan- till marknadsekonomi, från statssocialism till demokrati.

  Övergången innebar privatiseringar och att stora delar av den offentliga sektorn, där kvinnorna dominerade, avvecklades. Som en motreaktion genomdrev kvinnliga aktivister i Serbien en kollektiv mobilisering för att stärka kvinnornas ställning i samhället.

  Kvinnliga organisationer växer fram

  En effekt av denna mobilisering var att kvinnliga organisationer började växa fram. Sanja Obrenovic Johansson fokuserar i sin avhandling på sju av dessa organisationer. Avhandlingen heter ”Från kombifeminism till rörelse. Kvinnlig serbisk organisering i förändring.”

  – En svensk biståndsorganisation som hette Kvinna till Kvinna var verksam i Serbien. Fyra av organisationerna som jag har studerat ansökte om projektpengar från Kvinna till Kvinna. De andra tre valde att avstå från samarbete med utländska biståndsorganisationer. Det är hur dessa val såg ut som är utgångspunkten i min avhandling, förklarar Sanja Obrenovic Johansson.

  Viktigt med tillit

  En slutsats i avhandlingen är att biståndspengar är viktigt, men att det är minst lika viktigt att det finns en tillit mellan organisationerna.

  – Det handlar om exempelvis om känslan av att kunna lita på givarna, om gemensamma värderingar och om givarnas resurser förutom pengar, som att kunna ta del av deras sociala nätverk och utbildningar, säger Sanja Obrenovic Johansson.

  Disputation 17 mars, lokal: MB 505 på Södertörns högskola.

  Länk till avhandlingen ”Från kombifeminism till rörelse. Kvinnlig serbisk organisering i förändring.”

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier