Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-10-10

  Ny inriktning på retorikkonsultprogrammet

  Från och med vårterminen 2018 kan du läsa programmet ”Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling” på Södertörns högskola.

  Världen står inför stora utmaningar som har att göra med klimat, demokrati och rättvisa. Det handlar om en hållbar utveckling i bred bemärkelse. Många av våra samhällsutmaningar kan inte lösas enbart med praktiska lösningar och teknologi eftersom de inkluderar värdekrockar och målkonflikter. Det måste då till övervägande, politisk diskussion, kritisk analys, förhandling och konflikthantering. Där kan du som retorikkonsult göra skillnad!

  Fredrik Söderquist är programsamordnare för Retorikkonsultprogrammet och en av initiativtagarna till den nya inriktningen.

  Vad är bakgrunden till att ni tog fram programmet Retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling?Fredrik Söderquist
  - Under ett antal år har Retorikkonsultprogrammet haft en inriktning mot opinionsbildning men den har inte tagit tillvara på och lyft fram det studentengagemang för omvärlden som finns. Genom fokusgrupper med nuvarande studenter har vi diskuterat hur man kan lyfta fram det engagemanget och vad man som student efterfrågar på programmet. Vi kom fram till att FN:s globala mål för hållbarhet till stor utsträckning sammanfaller med studenternas intresse och engagemang och målen har blivit som grundstenarna till utbildningen. Studenterna har bland annat uttryckt att de vill ha en bredd på programmet, inte bara att man blir miljöexpert utan att det också utgår ifrån FN:s globala mål som behandlar allt från jämställdhet till rent vatten och sanitet.

  -Nationellt finns det många program mot hållbarhet men de är inte kopplade till samhällskunskap och påverkan som den här nya inriktningen är. Vi kommer att bibehålla det bästa från opinionsbildarinriktningen där vi har haft ett stort fokus på politisk kommunikation. Hållbarhet och Politisk kommunikation kommer att vara två ben av utbildningen som kompletterar varandra.

  Behöver man ha några särskilda bakgrundskunskaper för att söka programmet?
  Det som krävs rent formellt är grundläggande gymnasiebehörighet men det är förstås positivt om man brinner för de här frågorna. Har studenten drivet och känner att det här är frågor som den vill jobba med i framtiden så kommer den studenten självklart att få ut mer av utbildningen också.

  Vilken nytta av utbildningen kommer studenterna att ha i sitt yrkesliv?
  - Vi tror att studenterna kommer ha en stor nytta i en rad befattningar. Bara för någon vecka såg jag en gammal alumn som startat en PR-byrå som efterfrågade just en PR-konsult riktad mot hållbar utveckling. Om man vill jobba med hållbarhetsfrågor kan man göra det på många olika nivåer, det är både lokalt, nationellt och internationellt. Där behövs det människor med kompetens att kunna argumentera, leda samtal och leda olika typer av projekt. Det är kompetens som vi hoppas att kunna bidra med genom den här utbildningen. Vi ser en allt större efterfrågan på moderatorer, människor som kan leda samtal. Människor måste kunna samtala kring viktiga frågor, ofta krävs det för att förändring ska kunna komma till stånd. Att kunna främja det hållbara samtalet är något som vi tror kommer att vara jätteviktigt i flertalet sammanhang. Sedan kommer studenterna även att kunna jobba i olika typer av projekt med kunskap om politisk kommunikation och tillräckligt mycket kunskap om sakfrågorna för också vara vederhäftiga.

  Vilket eller vilka av FN:s 17 globala mål för hållbarhet brinner du själv mest för? Varför?
  - ”Hållbara städer och samhällen” och ”Fredliga och inkluderande samhällen” är de mål som jag själv brinner för lite extra, dock tycker jag självklart att alla målen är viktiga. ”Fredliga och inkluderande samhällen” är samhällen där vi kan lyssna på varandra, samtala, argumentera och samarbeta. Där en retorisk kompetens verkligen behövs och kan göra nytta, det är där jag själv verkar och har mitt engagemang, att främja olika typer av samtal och utbilda för det. Jag tycker i förlängningen att ”Hållbara städer och samhällen” kräver att man kan komma överens och kan förklara komplexa strukturer på ett begripligt sätt, att man kan översätta och motivera människor. Just motivationen tror jag är jätteviktig för att människor ska vilja delta, ta sig tid och eventuellt kunna ställa om livsstil och tänka på ett annorlunda sätt. Där tror jag verkligen att retorisk kompetens kommer att komma in och spela en stor roll.

  Sök till Retorikkonsultprogrammet senast den 16 oktober!

  Läs mer om det nya programmet Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling 

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier