Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-11-08

  Nya rutiner för åtgärder vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling

  I oktober fattades beslut på Södertörns högskola om nya rutiner för åtgärder vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling för studenter. – Vi hoppas att det nu ska bli lättare för studenter att veta var man ska vända sig om man råkar ut för något av detta och att man ska veta att det finns stöd att få, säger Anna-Karin Brikell, handläggare på Studentavdelningen.

  Efter att en ny diskrimineringslag trädde i kraft 1 januari 2017 så behövde Södertörns högskola uppdatera rutiner och åtgärder vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Tidigare omfattades anställda och studenter på högskolan av gemensamma riktlinjer men nu har högskolan delat upp det. 

  – Det behövdes en egen form för våra studenter eftersom det är olika ansvarsområden föHand r studenter och anställda. Det skiljer sig också i arbetsmiljöansvaret. För studenter är det utbildningsanordnarens ansvar att arbeta förebyggande mot trakasserier och sexuella trakasserier genom att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp samt att utreda och vidta åtgärder om trakasserier ändå skulle uppstå. De nya riktlinjerna ska stärka utbildningsanordnarens praktiska arbete med detta, säger Anna-Karin Brikell.

  De nya riktlinjerna har utarbetats tillsammans med SöderS och är tänkta att vara ett stöd för att det ska bli lättare att arbeta mer praktiskt kring dessa frågor.

  – I och med den nya lagstiftningen kan man lägga upp arbetet mer långsiktigt. I de nya riktlinjerna tydliggörs det även att sexuella trakasserier omfattas, säger Anna-Karin Brikell.

  Just att det nu är ännu tydligare att sexuella trakasserier omfattas är väldigt viktigt enligt Anna-Karin Brikell.
  – Problematiken med just sexuella trakasserier är ofta att man inte vågar anmäla och att man måste stå upp för sig själv, något många upplever som väldigt jobbigt. Där har vi tydliggjort bemötandet och att studenter ska känna att de har ett stöd, säger hon.

  Rutiner och åtgärder vid diskriminering trakasserier och sexuella trakasserier för studenter dnr 3487-1.1.2-2018 (2).pdf

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier