Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2013-10-07

  Nytt forskningsprojekt studerar omvärldsbevakning inom social IT

  Ett nytt treårigt forskningsprojekt, CIBAS, studerar hur omvärldsbevakning och affärsanalys behöver utvecklas för att möta och bäst utnyttja den snabba utvecklingen inom social och datacentrerad webbteknik. Forskningsprojektet, som leds av Lars Degerstedt, är ett samarbete mellan Avdelningen för medieteknik vid Södertörns högskola och ledande branschaktörer. Det samfinansieras av KK-stiftelsen och de deltagande företagen med en total budget på 6,5 miljoner kronor.

  Ett växande antal organisationer blir alltmer beroende av informella sociala strukturer och individuellt beslutsfattande, som medel för att öka innovation och produktivitet . Det nystartade forskningsprojektet "Omvärldsbevakning och affärsanalys: social IT i kunskapsintensiva företag" (CIBAS), kommer att undersöka hur tjänster och verktyg för omvärldsbevakning (Competitive Inteligence, CI) och affärsanalys (Business Analytics, BA) bör utformas för dessa alltmer socialt organiserade verksamheter. Detta inkluderar viktiga processer såsom informationssökning och spridning, att skapa och publicera innehåll, samt samverkan. En utgångspunkt för CIBAS-projektet är ett antagande att nya sociala mjukvaruplattformar måste följa reglerna och utnyttja möjligheterna med webb 2.0-teknik. I synnerhet är det viktigt att analyslösningarna är enkla att använda för både normalanvändare och experter, och att de kan dra nytta av den stora mängden tillgänglig heterogen data som skapas av nya metoder.

  I CIBAS-projektet ingår en framtidsanalysstudie baserad på intervjuer med industriföreträdare och forskare, en studie av interaktionsdesign som ska undersöka hur användningen av CIBA-verktyg avsedda för sociala företag kan förbättra befintliga lösningar, och en studie av informationsarkitektur som kommer att resultera i ett bibliotek av designmönster för informationsarkitektur för sociala företags analysverktyg.

  Projektet startade i januari 2013, och går hösten 2013 in i en ny fas med aktiviteter som är öppna även för utomstående. Dessa aktiviteter inkluderar en serie seminarier och workshops i Stockholm och en blogg med såväl löpande information om projektet som intressanta nyheter och länkar inom CIBA och närstående akademisk fält. Två konferenser planeras inom projektet till 2014 respektive 2015. Projektet leds av Lars Degerstedt, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola.

  De deltagande företagen M-Brain, Comintelli och Glykol har tillsammans mer än 60 års erfarenhet av branschen och tillför ett internationellt nätverk av specialister till projektet. Företagen ger också projektet tillgång till lösningar i framkant för insamling och hantering av information för att maximera en kunskapsbank.

  - Vi välkomnar ett framåtblickande projekt som kommer att erbjuda en fördjupad studie av frågor vilka redan påverkar många parter och blir allt viktigare. Stöd från KK-stiftelsen och de deltagande företagen återspeglar trovärdigheten hos våra forskare och möjliggör för Södertörns högskola att stärka sin position inom ett nytt och spännande forskningsområde, säger Minna Räsänen, prefekt för Institutionen för naturvetenskap, teknik och miljö vid Södertörns högskola.

  - M-Brain glädjs åt att kunna bidra till ett aktivt kunskapsutbyte mellan ledande företag och forskare. Som kunskapsföretag så ser vi ett stort värde i att jobba nära högskolan som kan fungera som en kreativ mötesplats för aktörer från olika branscher och forskningsfält, säger Johan Hammarlund, projektledare, M-Brain.

  Följ projektets blogg!

  Forskningsprojektets blogg nås via http://blogg.sh.se/cibas

   

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier