Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2015-06-08

  Rektor Moira von Wright väljer att avsluta sitt uppdrag när förordnandet löper ut

  Idag meddelar rektor till styrelsen att hon inte står till förfogande för en eventuell förlängning av uppdraget.

  Moira von Wrights uppdrag som rektor för Södertörns högskola löper ut den 30 juni 2016 och i samband med det väljer hon nu att inte ställa upp för en förlängning av sitt förordnande.

  - Jag har genomfört det mesta jag föresatte mig som rektor för Södertörns högskola, säger Moira von Wright. Arbetet med att skapa en sammanhållen högskola har kommit långt. Vi har nu en organisation där ansvar och befogenheter går hand i hand och där ekonomin är i balans. Vi ser att allt fler studenter söker sig hit, trivs, och genomför sina studier här. Därtill har vi också nått ett gott anseende nationellt och jag ser campusutvecklingen som mycket positiv. Södertörns högskola har tagit ett stort kliv framåt i sin utveckling och nu när jag blickar bakåt är jag stolt över vad vi har åstadkommit.

  Vad blir ditt fokus under det kommande året?

  - Jag vill fortsätta att arbeta med högskolans strategi och organisation samt med att nå en långsiktig och stabil lösning av vår forsknings- och forskarutbildningsfinanisering. Naturligtvis vill jag också se till att det blir en så bra succession som möjligt för en ny rektor att ta vid, förklarar Moira von Wright.

  Vad kommer du att göra när tiden som rektor är over?

  - Till att börja med avser jag att återgå till min forskning och mitt arbete som professor i pedagogik, säger Moira von Wright.

  Bidragit till ökad stabilitet och kvalitet

  - Moira von Wright har under sin tid som rektor bidragit till att skapa en ekonomisk stabilitet, förbättrad kvalitet i undervisning och forskning samt ökad attraktionskraft för Södertörns högskola, säger Minoo Akhtarzand styrelseordförande för Södertörns högskola. Styrelsen är tacksam för Moiras von Wrights insatser såhär långt samt att hon har ytterligare ett år kvar av sitt förordnande, vilket ger oss tid och möjlighet att rekrytera en ny rektor.

  Moira von Wright installerades som rektor vid högskola 2010. Rekryteringsprocessen för att utse en ny rektor för Södertörns högskola kommer att inledas av högskolestyrelsen som ansvarar för att till regeringen föreslå en efterträdare.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier