Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-03-20

  Rektor om nya rekryteringskampanjen: ”FN har hjälpt oss att definiera vår tids stora frågor”

  Måndag den 20 mars lanseras jagvillnågotannat.se. Årets rekryteringskampanj från Södertörns högskola bygger på att unga idag känner oro för vart världen är på väg och oro för att välja fel utbildning. Samtidigt har de starka drivkrafter och stort politiskt intresse, detta gäller inte minst de som överväger att studera på Södertörns högskola. Kampanjen har ett starkt budskap som knyter an till högskolans vision, och vi samlade rektor Gustav Amberg och fakultetsnämndens ordförande Peter Dobers för ett samtal kring kampanjen.

  Filmklipp från situationer runt om i världen, situationer som visar krigshärdar, klimatkrisen, flyktingkrisen. Unga människor som tittar på klippen med tårar, men också beslutsamhet, i ögonen. Unga människor med driv som vill förändra det som är fel. Unga som vill något annat.

  Så kan kampanjfilmen från Södertörns högskola sammanfattas.

  En stark film med starka budskap – kan Södertörns högskola leva upp till detta?Peter Dobers och Gustav Amberg resonerar kring de globala målen
  – I kampanjen sticker vi ut hakan känslomässigt, men det här är ju frågor som är väldigt engagerande, det är klart att det blir känslomässigt, och självklart ska Södertörns högskola bidra till att göra världen bättre, slår rektor Gustav Amberg fast.

  – Det är en oerhört stark film som utgår från den oro som många unga, och även vuxna inklusive jag själv, känner inför framtiden, fortsätter Peter Dobers. Men filmen slutar i förhoppning om att det går att förändra det som är fel: ”Jag har en roll, jag har här en väg framåt, jag är en del av lösningen”

  I årets rekryteringskampanj ”Jag vill något annat” har Södertörns högskola alltså vänt på synsättet. Istället för att enbart fokusera på ämnesområden och yrken, utgår vi från de blivande studenternas intressen och drivkrafter. Södertörns högskola har lagt FN:s 17 globala mål för hållbarhet som ett perspektiv på utbildningarna och genom att välja ett globalt mål, presenteras ett antal utbildningar som ger verktyg att kunna arbeta med de frågorna.

  – Unga idag har ett stort politiskt intresse, och de vill arbeta med något som verkligen intresserar dem, säger Peter. De är dessutom oroliga för att välja fel utbildning. Genom att utgå från deras intressen och drivkrafter och kombinera detta med FN:s globala mål vill vi hjälpa våra blivande studenter att hitta sin utbildning hos oss.

  Men kan ni verkligen säga att ”du kan nå de globala målen om du väljer att studera på Södertörns Vilken väg väljer du - jagvillnågotannat.sehögskola”?
  – Vi menar inte att om man läser ett program hos oss så har man löst ett av FN:s globala mål. Med kampanjen visar vi att vi ger ett första verktyg och hjälper till att skapa förståelse för vilka kunskaper som krävs för att uppnå dessa mål, säger Peter.

  – Ja, och Södertörns högskola vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor – det är vår vision, säger Gustav. FN har genom att ta fram dessa 17 globala mål hjälpt oss definiera vilka vår tids stora frågor är, så den här kampanjen stämmer helt överens med vår strategi och vår vision.

  En undersökning från Ungdomsbarometern visar att hälften av unga idag är oroliga för att välja fel utbildning. Det finns också en osäkerhet inför hur arbetsmarknad och yrken kommer att se ut framöver. De vill dessutom i hög grad arbeta med frågor som verkligen intresserar dem. Det politiska intresset har ökat bland unga människor under 2000-talet och de som överväger att börja studera på Södertörns högskola har i ännu högre grad än gruppen som helhet ett stort intresse för samhällsfrågor. Södertörns högskola har tagit fasta just på både oron och drivkrafterna och vill med kampanjen Jag vill något annat skapa förutsättningar att hitta rätt utbildning utifrån de blivande studenternas intressen.

  Hela kampanjen bygger på att du ska välja utbildning utifrån dina drivkrafter och intressen. Är det
  verkligen så enkelt? Bör man inte ta hänsyn till sådant som till exempel framtida jobbmöjligheter och löneutveckling?
  – Som utbildad akademiker går man en god arbetsmarknad till mötes, säger Peter Dobers. När jag började studera var det just för att jag gillade själva läsandet, pluggandet, och att siffror och ekonomi fascinerade mig. Det var först senare jag förstod att detta också var något jag kunde försörja mig på.

  – Det finns ju ingen motsättning i detta att drivas av en övertygelse och vara intresserad av sitt arbete och att få jobb och kunna tjäna sitt uppehälle, säger Gustav. Vi utbildar inte bara för ditt eget bästa, utan även för att du ska kunna vara med och bygga ett hållbart, framtida samhälle. Vi står därför beredda att ta emot dessa unga med stort driv som vill bidra till att göra världen bättre.

  Jag vill något annat

  Se filmen och testa kampanjverktyget på Jagvillnågotannat.se

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier