Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

  • 2017-04-12

    Södertörns högskola får examensrättigheter för socionomer

    UKÄ har beslutat att ge Södertörns högskola examensrättigheter för socionomer.

    - Det är väldigt glädjande att vi nu får rättigheter att utexaminera socioniomer, säger Nils Ekedahl, vicerektor med ansvar för utbildning. Detta har vi arbetat för en längre tid och socionomexamen passar mycket bra in i vårt övriga utbud.

    Läs även nyheten på UKÄ:s hemsida.