Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-06-22

  Södertörns högskola i Almedalen

  Almedalen är en viktig arena inom det politiska och offentliga Sverige. Södertörns högskola bidrar med forskning och expertis under Almedalsveckan, både vid egna och andra organisationers arrangemang.

  Under Almedalsveckan 2017 deltar Södertörns högskola med seminarium i egen regi och som medarrangörer och med forskningsexpertis.

  Måndag 3/7Almedalen

  Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Jonas Sjöstedts tal?

  Vi analyserar Jonas Sjöstedts Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

  Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola

  Var: Visby fängelse, Konferensrum (en trappa upp)
  Tid: 12:15 - 12:45
  Arrangör: Retorikämnet vid Södertörns högskola, Internationella torget, Retorikkonsult Sverige AB

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Kan religion och tro leda till bildningsförakt?

  En religiös tro kan ibland riskera ge känslan av att ha alla svar, med risken att nyfikenheten på det som problematiserar min egen tro minskar. Samtidigt kan religiositet kännetecknas av ett sanningssökande som är en bra förutsättning för bildning. Hur ser samspelet mellan tro och bildning ut?

  Medverkande:
  David Thurfjell, Professor religionsvetenskap, Södertörns högskola, Sofia Camnerin, Bitr kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Anna Lindman, Journalist, programledare, Fredrik Heiding, Jesuitpater, doktor och lektor i teologi, Newmaninstitutet

  Var: Newman/Bildascenen, S:t Hansgatan 60/S:t Drottensgatan 12
  Tid: 15:00 - 15:45
  Arrangör: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan, Newmaninstitutet, Tidskriften Signum

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Tisdag 4/7

  Hållbarhet, jämställdhet, samhällsansvar – vad gör civilsamhället?

  Hur ska civilsamhället hantera utmaningar med hållbarhet, jämställdhet och inkludering? Och på vilka sätt kan forskare och praktiker samverka kring dessa frågor? Vi samtalar om möjligheter och svårigheter när ny forskning förväntas tillämpas i praktiken.

  Medverkande:
  Anna Adeniji, Södertörns högskola, Henrik Eriksson, Chalmers tekniska högskola, Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Åsa Kneck, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Anders Parment, Stockholms universitet

  Var: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
  Tid: 09:15 - 10:30
  Arrangör: IDEELL ARENA

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Jan Björklunds tal?

  Vi analyserar Jan Björklunds Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

  Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola

  Var: Visby fängelse, Konferensrum (en trappa upp)
  Tid: 12:15 - 12:45
  Arrangör: Retorikämnet vid Södertörns högskola, Internationella torget, Retorikkonsult Sverige AB

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Hur framställs religion i offentligheten? Nidbild regel snarare än undantag?

  Yttrandefrihet och religionsfrihet - hur samsas dessa demokratiska grundpelare? Vilken bild av religion förmedlas i nöjesvärlden, media och av andra i offentligheten? Varför är det ok att driva med religiösa yttringar

  Medverkande:
  Elisabeth Sandlund, Opinionsredaktör, Dagen, David Thurfjell, Religionshistoriker, Södertörns högskola, Ingrid Nilsson, Informationschef, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Ulf Gustafsson, Förbundssekreterare, Humanisterna

  Var: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
  Tid: 12:30 - 13:45
  Arrangör: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Onsdag 5/7

  Blir det några butiker kvar?

  Handelns Ekonomiska Råd har nyligen presenterat en rapport om den svenska handelns förväntade framtid. Enligt prognosen spås att e-handeln på sikt kommer att svara för 60 procent av all handel i Sverige. Vad innebär det för handeln och konsumenterna? Blir det några butiker kvar?

  Medverkande: Mats Bergman, Professor, Södertörns Högskola /Handelns ekonomiska råd, Susanna Gideonsson, Ordförande, Handelsanställdas förbund,Karin Johansson, VD, Svensk Handel, Johan Davidson, Chefsstrateg & Moderator, Svensk Handel

  Var: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1
  Tid: 11:30 - 12:30
  Arrangör: Svensk Handel

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Populismens och högerextremismens hot mot sexuella rättigheter och familjepolitik i Europa

  RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör jämställdhet & SRHR i Europa, vilket även vår internationella organisation IPPF ser globalt. EU-parlamentet har sen valet 2014 en markant ökning av populistiska & extrema partier vilket påverkar hur frågor som rör sexualitet och familjepolitik hanteras.

  Medverkande:
  Birgitta Ohlsson, Riksdagsledamot, Liberalerna,Carina Ohlsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Ann-Cathrine Jungar, Lektor, Södertörns högskola, Hans Linde, Förbundsordförande, RFSU, Kristina Lindquist, Journalist

  Var: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24
  Tid: 12:00 - 13:00
  Arrangör: RFSU

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Det står i tidningen, då är det säkert falskt! En ny mediepolitik för hela Sverige

  Förtroendet för medier minskar och publicistiska medier når allt färre – samtidigt är frågan om yttrandefrihet och vad som är sant brännande aktuell. Vilket ansvar har branschen och vilken roll spelar det offentliga? Hur påverkas samhället av mediernas kris? Har medieutredningen några svar?

  Medverkande: Anette Novak, Medieutredningens huvudutredare, Jeanette Gustafsdotter, VD, TU – Medier i Sverige, Conny Brännberg, Kulturnämndens ordförande, Västra Götalandsregionen, Marit Kapla, Moderator, Ord & Bild, Jonathan Falck, Konsult journalistik, Lindholmen Science Park, Gunnar Nygren, Professor i journalistik, Södertörns högskola, Stefan Eklund, Chefredaktör, Borås tidning, Gunilla Carlsson, Ordförande, Kulturutskottet

  Var: Strandvägen, H528
  Tid: 12:00 - 13:00
  Arrangör: Västra Götalandsregionen

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Annie Lööfs tal?

  Vi analyserar Annie Lööfs Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

  Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola

  Var:  Visby fängelse, Konferensrum (en trappa upp)
  Tid: 12:15 - 12:45
  Arrangör: Retorikämnet vid Södertörns högskola, Internationella torget, Retorikkonsult Sverige AB

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Minoritetsreligioner i mellanöstern – är kunskap om dem viktigt i Sverige idag?

  Kan kunskap om minoritetsreligioner i mellanöstern kasta ljus över situationer i Sverige idag? Vad kan vi om mellanösterns konflikthärdar? Ger en ny översikt viktig kunskap inte bara om situationen i mellanöstern utan också om vår situation i Sverige?

  Medverkande: Göran Larsson, Göteborgs Universitet, Simon Sorgenfrei, Södertörns Högskola, Bitte Hammargren, Utrikespolitiska Institutet

  Var: S:ta Karins, kyrkoruin, Stora Torget 2
  Tid: 14:30 - 15:30
  Arrangör: SST - Nämnden för statligt stöd till trossamfund

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  När skiftet äger rum – vad händer när den politiska dagordningen ändras?

  Vi presenterar en nyutkomna antologi om den politiska dagordningen. Fem framstående forskare har gjort avstamp i centrala teman och viktiga skeenden från 1950-talet till idag - när den politiska dagordningen förändrats. Fyra av forskarna deltar och presenterar kortfattat sina texter.

  Medverkande: Kjell Östberg, Historiker, Södertörns högskola, Jonas Hinnfors, Statsvetare, Göteborgs universitet, Anne Kaun, Medie- och kommunikationsvetare, Södertörns högskola, Ann-Cathrine Jungar, Statsvetare, Södertörns högskola,Torsten Kjellgren, Utredare, Tankesmedjan Tiden

  Var: Hamnplan 3D
  Tid: 14:30 - 15:30
  Arrangör: Tankesmedjan Tiden

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Torsdag 6/7

  Den politiska kulturen i Sverige och Finland – vad skiljer oss åt och vad förenar oss?

  Det politiska systemet och demokratin i Sverige och Finland har mycket gemensamt. Men på många punkter ser vi klara skillnader. Hur påverkar blockpolitikens väsen våra politiska system? Vilka följder har listvalen i Sverige och personvalen i Finland för den politiska kulturen?

  Medverkande:
  Henrik Meinander, Professor, Helsingfors universitet, Anu Koivunen, Professor, Stockholms universitet, Kjell Östberg, Professor, Södertörns högskola, Johanna Ringarp, (Moderator) Fil. dr, Södertörns högskola, Janne Wikström, (Moderator) Projektchef, Hanaholmen

  Var: Strandgatan 18
  Tid: 09:30 - 10:15
  Arrangör: Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Projektet Demokratins drivkrafter

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Hur bemöter etablerade partier högerpopulismen i Norden?

  Ett fenomen och verktyg för den politiska kommunikationen som figurerar ofta i analysen av förhållandet mellan populister och etablissemanget är alternativa fakta. Hur ter sig det fenomenet i en analys av förhållandet mellan högerpopulister och det politiska etablissemanget i olika nordiska länder?

  Medverkande:
  Kjell Östberg, Professor, Södertörns högskola, Bengt Lindroth, Författare, journalist, Anu Koivunen, Professor, Stockholms universitet, Ann-Cathrine Jungar, Lektor, Södertörns högskola, Jonna Similä, (Moderator), Hanaholmen

  Var: Strandgatan 18
  Tid: 10:30 - 11:45
  Arrangör: Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Projektet Demokratins drivkrafter

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  En skola för Norden eller hur fostra nya nordister?

  Kunskap om Nordens historia, nutid och framtid är kanske viktigare än någonsin tidigare i tider av snabba geopolitiska och teknologiska ryck. Våra nordiska samhällsstrukturer förändras ekonomiskt, kulturellt och demografiskt. Men hur mycket kan vi om varandra i våra nordiska grannländer?

  Medverkande:
  Janne Holmén, Docent, Uppsala universitet, Marion Godman, Fil. dr, Helsingfors universitet, Johanna Ringarp, Fil. dr, Södertörns högskola, Janne Wikström, (Moderator), Hanaholmen

  Var: Strandgatan 18
  Tid: 12:00 - 12:45
  Arrangör: Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Projektet Demokratins drivkrafter

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Magdalena Anderssons tal?

  Vi analyserar Magdalena Anderssons Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

  Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola

  Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8
  Tid: 12:15 - 12:45
  Arrangör: Retorikämnet vid Södertörns högskola, Internationella torget, Retorikkonsult Sverige AB

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Fredag 7/7

  Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Ebba Busch Thors tal?

  Vi analyserar Ebba Busch Thors Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

  Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola

  Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8
  Tid: 12:15 - 12:45
  Arrangör: Retorikämnet vid Södertörns högskola, Internationella torget, Retorikkonsult Sverige AB

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga om retoriken i partiledartalen under Almedalsveckan?

  Vad kan vi säga om partiledarnas retorik så här långt under Almedalsveckan? Förväntningar på de tal som är kvar? Vi summerar. Vilka tal minns vi? Vilka var trovärdiga? Vilka gick hem hos publiken? Allmänna tendenser och förändringar från tidigare års tal diskuteras och exemplifieras.

  Medverkande: Karin Eriksson, politisk reporter, Dagens Nyheter, Andreas Johansson Heinö, doktor i statsvetenskap, Timbro, Mats Knutsson, politisk kommentator, SVT, Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola

  Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8
  Tid: 14:00 - 15:00
  Arrangör: Retorikämnet vid Södertörns högskola, Retorikkonsult Sverige AB

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Populism i Sverige under 2000-talet

  Vad är skälen till populismens och högerextremismens framgångar i Sverige under 2000-talet? Hur ser det nya migrationspolitiska landskapet ut och vilka har konsekvenserna för den svenska politiska dagordningen varit?

  Medverkande:
  Ann-Cathrine Jungar, Docent i Statsvetenskap, Södertörns högskola, Henrik Arnstad, Journalist och författare

  Var:Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
  Tid: 14:15 - 15:30
  Arrangör: Statsvetenskapliga förbundet/Swepsa, Tankesmedjan Tiden

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Hur ser framtidens intelligenta förort ut?

  Är det en slump att vissa samhällen fungerar bättre än andra? Vilka lärdomar kan utvinnas ur tidigare erfarenheter? Sociologer diskuterar visioner om framtidens förorter tillsammans med kommuner och entreprenörer i jakten på insikter framtidens intelligenta förort.

  Medverkande:
  Apostolis Papakostas, Professor, Södertörns Högskola, Mats Bergman, Professor, Södertörns Högskola, Ebba Östlin, Kommunstyrelsens Ordförande, Botkyrka, Stefan Dahlbo, VD, Mitt Alby, Karin Lekberg, Chef, Subtopia, Paulina Sokolow, Pressansvarig, Subtopia

  Var: Korsgatan 24
  Tid: 15:30 - 17:00
  Arrangör: Subtopia, Södertörns Högskola, Mitt Alby, Botkyrka Kommun

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Lördag 8/7

  Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Jimmie Åkessons tal?

  Vi analyserar Jimmie Åkessons Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

  Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola

  Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8
  Tid: 12:15 - 12:45
  Arrangör: Retorikämnet vid Södertörns högskola, Internationella torget, Retorikkonsult Sverige AB

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Söndag 9/7

  Heta stolen: Politiskt retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Gustav Fridolins tal?

  Vi analyserar Gustav Fridolins Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

  Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola

  Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8
  Tid: 10:15 - 10:45
  Arrangör: Retorikämnet vid Södertörns högskola, Internationella torget, Retorikkonsult Sverige AB

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

  Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Anna Kinberg Batras tal?

  Vi analyserar Anna Kinberg Batras Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

  Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola

  Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8
  Tid: 12:15 - 12:45
  Arrangör: Retorikämnet vid Södertörns högskola, Internationella torget, Retorikkonsult Sverige AB

  Ytterligare information i Almedalskalendariet

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier