Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-05-08

  Ställföreträdande medborgare – integration genom journalistik

  Förra året genomfördes ett projekt vid namn Ställföreträdande medborgare – integration genom journalistik som vände sig till nyanlända och lät deltagare agera som journalister.

  Deltagarna fick i uppdrag att skriva ett reportage på ett tema som intresserade dem och som idealt hade anknytning till deras tidigare yrkesverksamhet och högskoleutbildning. Slutprodukten är en reportagesamling med deltagarnas alla arbeten. De fick hjälp av journalister från bland annat Dagens Nyheter och Sveriges Radio, lärare vid högskolan och studenter på journalistutbildningen med att genomföra ett reportagearbete från början till slut.

  Hanna Sofia Rehnberg och Mousa AlkouriMousa Alkouri var en av deltagarna och hans reportage handlar om byggandet av bostäder för nyanlända i Tumba. Mousa är 60 år, kom från Syrien för tre år sedan och har en bakgrund som elingenjör. Han hade hört om byggprojektet via lokalmedia. Tillsammans med DN-journalisten Lars Lindqvist besökte Mousa platsen för bygget, intervjuade boende i området, bjöds in på kaffe för ett längre samtal med två av dem, genomförde en längre intervju med lokalpolitikern Gabriel Melki och arbetade sedan tillsammans med Sylwia Koziel, lektor i socialt arbete, med att sammanställa sitt material samt med journaliststudenten Elias Kranz i utformningen av sitt reportage.

  - Det mest givande för mig var att vandra runt i området tillsammans med Lars och träffa och intervjua människor om deras syn på byggprojektet, säger Mousa.

  Mousa Alkouri- Det gav mig en möjlighet att kommunicera med svenska medborgarna om deras inställning till invandring och till integration på ett sätt som jag inte haft tidigare.

  Idén till repotaget kom från ett informationsmöte som Botkyrka kommun hade kallat till.

  - Kommunen berättade om det här projektet, att de ska bygga 60 lägenheter till nyanlända och att bygget kommer ta ett år. Sen ställde invånarna frågor till kommunen. Många invånare sa nej till projektet, de var rädda eftersom det finns ett gymnasium i närheten av området. De var rädda att ha sina barn nära lägenheterna. Det var också unga personer som sa att de stått i kö i flera år och tycker det är orättvist att nyanlända får lägenhet direkt, berättar Mousa.

  Ställföreträdande medborgare – integration genom journalistik finansierades genom stöd från rektors fond, Södertörns högskola. Projektet initierades av Urban Larsson vid Jounalistikämnet och drevs av honom tillsammans med Hanna Sofia Rehnberg från svenskämnet. De individuella reportagearbetena stod i centrum men mycket av arbetet skedde via lärarledda workshops. Syftet var att via journalistiken ge deltagarna en praktiskt genererad kunskap om det svenska samhället, att ge deltagarna ett relevant och användbart nätverk av kontakter för framtida yrkesverksamhet och att genom eget skrivande och andra deltagares texter utveckla sina kunskaper och färdigheter i svenska språket.

  Läs Mousas och de andras reportage och en närmare beskrivning av projektet  

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier