Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-04-20

  Vittnesseminarium: Barn i gränsland

  Samtidshistoriska institutet anordnar den 27 april ett vittnesseminarium om bemötandet av ensamkommande flyktingbarn. Tanken är att de som varit medverkande i en historisk händelse, vittnen, har något att berätta om processen. Det är vittnenas egna berättelser och erfarenheter av det som hände med de ensamkommande barnen efter 2014/2015 som ska diskuteras. Hur ser de medverkande på händelserna idag? Hur gick bemötandet till?

  Barn i gränsland posterÅren 2010–2011 låg antalet asylsökande ensamkommande flyktingbarn på ungefär 2-3000 sökande per år. Från 2012 började antalet asylsökande öka för att under 2015 nå en topp på drygt 35 000 asylsökanden.

  Därefter har antalet asylsökande ensamkommande barn minskat och ligger nu på ca 2000 personer.

  Hösten 2015 gick diskussionens vågor höga om invandringspolitik, mottagande och bemötande av de ensamkommande flyktingbarnen. En del pratade om "systemkollaps", andra om "vi klarar det". Inte bara ökade behoven av boende, familjer, gode män, utan också ökade trycket på socialtjänst, migrationsverk, skolor m.m. Olika typer av nya frivilligorganisationer bildades, för att stödja och hjälpa till. 

  Bemötandet av barnen är inte en avslutad process utan förändringar sker hela tiden. Inbjudna till vittnesseminariets panel är personer som deltagit i denna process på något sätt: gode män, advokater, kuratorer och lärare, men också frivilligorganisationer. Inledare är FD Daniel Hedlund från Stockholms universitet.

  Medverkande:
  Inledare FD Daniel Hedlund, Stockholms universitet

  I panelen:
  Ulla Blomberg, Resurscentrum för nyanlända, Huddinge
  Camilla Divander, Resurscentrum för nyanlända, Huddinge
  Christina Elffors-Sjödin, God man
  Emma Persson, jurist Emma Perssons advokatbyrå
  Kinna Skoglund, Flyktinggruppernas riksråd

  Vittnesseminarium 27/4 2017, kl 13-16, Södertörns högskola, sal MB505