Välkommen till utbildningsguiden!

I utbildningsguiden hittar du information som kan vara användbar när du letar efter din utbildning. Här finns tips på hur du går tillväga för att söka efter utbildningar, beskrivning av olika begrepp, förklaring av högskolans struktur och vart du kan vända dig för råd och hjälp i dina val av studier.

På varje kurs- och programsida kan du läsa mer om varför du bör läsa respektive utbildning, vad som ingår i utbildningen och vilken framtid dina studier kan leda till.

Lycka till!

Hitta din utbildning

För att söka efter Södertörns högskolas utbildningar kan du använda dig av olika sökvägar.

Sök utifrån ett intresseområde.
Du får då upp alla utbildningar som är kopplade till intresseområdet. Sök här.

Sök fritt ett ämne eller en yrkestitel i sökfältet.
Sök exempelvis på juridik (ämne) för att se kurser och program inom ämnet juridik. Sök exempelvis på personalvetare (yrkestitel) för att se program som utbildar dig till personalvetare. Sök här.

Sök utifrån FN:s globala mål.
Använd funktionen Jag vill något annat (länk) för att se vilka utbildningar som ger dig verktyg att arbeta för ett specifikt utvecklingsmål.

Program eller Kurs?

Program
När du läser ett program får du ett färdigt "paket" av kurser. Du läser vanligtvis A-, B- och C-kurs i ett huvudområde, och sedan andra relevanta kurser inom programmets tema. Under vissa program kan du även få möjlighet att själv välja kurser under en så kallad valbar termin.​

När du blir tilldelad en plats på ett program får du automatiskt en plats på alla kurser som ingår. Du söker alltså enbart programmet inför första terminen. Oftast väljer du huvudområde redan vid ansökan, men ibland görs det valet efter en eller två terminer. Om programmet innehåller valbara kurser kan du behöva söka dessa separat.​

Programmets upplägg gör att du efter godkänd utbildning får en kandidat-, magister- eller masterexamen

Kurs
Istället för att läsa ett program kan du läsa kurser, och själv kombinera dessa till en examen. För en kandidatexamen krävs det då att du läser A-, B- och C-kursen i ett ämne, samt ytterligare tre terminer som omfattar 30 högskolepoäng vardera.

Att läsa en kurs ger dig möjlighet att prova på ämnen och testa hur det är att läsa på högskolan. Du behöver däremot söka kurser inför varje termin. Information om hur du sätter ihop en egen examen.

Fristående kurser läses ofta tillsammans med programstudenter.

Studera på högskola

Nedan förklaras några återkommande begrepp som används på högskolan för att beskriva utbildningarnas omfattning, studietakt och studieform.

Högskolepoäng
Högskolepoäng visar hur lång en kurs eller ett program är. En veckas studier på heltid motsvarar 1,5 högskolepoäng. En termins heltidsstudier är 30 högskolepoäng. Ett helt studieår om 40 veckor räknas som 60 högskolepoäng.

Ett kandidatprogram innebär att du läser minst 180 högskolepoäng, vilket innefattar tre års heltidsstudier.

Studietakt
Studietakt visar hur mycket du läser under en studieperiod. Är studietakten 100 % så läser du på heltid och är den 25 %, 50 % eller 75 % så läser du kursen eller programmet på deltid.

Campus/Distans
Campus är högskolans område. Om du läser på campus har du en viss del föreläsningar eller seminarier som äger rum på Södertörns högskola som du måste närvara på.

När du läser en kurs eller ett program på distans är majoriteten av undervisningen nätbaserad. Det innebär till exempel att du både har föreläsningar och diskussioner via nätet. Vissa distansutbildningar kan ha enstaka obligatoriska träffar på högskolan.

Studienivå

Ingress?

Grundnivå
Utbildningen på grundnivå ges i form av treåriga kandidatprogram (180 högskolepoäng) samt fristående kurser.

För vissa yrkesutbildningar på grundnivå, som till exempel lärarutbildningen och socionomutbildningen, gäller speciella regler.

Avancerad nivå
Utbildningen på avancerad nivå ges i form av ettåriga magisterprogram (60 högskolepoäng), tvååriga masterprogram (120 högskolepoäng) samt fristående kurser.

Forskarnivå
Södertörns högskola erbjuder även utbildningar på forskarnivå.

Anmälan

All anmälan till kurser och program görs på antagning.se (LÄNK). Där hittar du även information om hur du anmäler dig, urval, behörighetskrav och ansökningsprocessen.

Ansökningsperioderna
Aktuella datum för kommande ansökningsperioder hittar du på antagning.se (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sen anmälan
För vissa kurser och program går det att göra en sen anmälan. Du antas då i mån av plats, efter de sökande som har sökt i tid. En sen anmälan garanterar dig inte en plats på utbildningen. Läs mer på antagning.se (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagningsstatistik
Universitets- och högskolerådets hemsida (UHR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlad information om antagningsstatistik från tidigare terminer. Där kan du få en uppfattning om hur lätt eller svårt det är att komma in på en kurs eller ett program.

Antagning

På antagning.se (länk) hittar du information om hur antagningen till högskoleutbildningar går till. Bland annat hur det fungerar med reservplatser och prövning av reell kompetens.

Antagningsbesked
antagning.selänk till annan webbplats får du ditt antagningsbesked, det är även där du behöver svara på ditt antagningsbesked.

Vad ska du göra när du har fått en plats?
Vi har samlat allt du behöver veta om vad du ska göra när du har blivit antagen till en kurs eller ett program.

Terminsstart
Upprop och registrering äger rum veckan innan kurs- eller program­start för de flesta utbildningarna. Inför varje terminsstart publicerar Södertörns högskola information om terminsstarten samt uppgifter om tid och plats för upprop och registrering på sh.se/terminsstartlänk till annan webbplats.

Frågor om antagningen?
antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns allt du behöver veta om antagningsprocessen.

Vill du ha råd och stöd inför ditt val av studier?

Södertörns högskola erbjuder flera möjligheter till råd och stöd i ditt val av studier. Du kan även få rådgivning senare under studietiden.

För att prata med någon kan du vända dig till:

Studie- och karriärrådgivning
Hit kan du vända dig för att boka in en träff med högskolans studie- och karriärrådgivare.

Studentservice
Vänd dig till studentservice för att prata med nuvarande studenter.

Studentambassadörerna
Kontakta våra studentambassadörer för att få följa med på en föreläsning eller fika med en student, vi bjuder på fika. Du kan träffa en student som läser det ämne eller det program du är intresserad av. Mejla: studentambassador@sh.se

Vill du veta mer om högskolan?

Film 2