Student

Kursplaner & litteraturlistor

Varje kurs har en kursplan. Den innehåller bland annat information om kursens lärandemål, betygsalternativ och examinationsformer.
Varje program har en utbildningsplan. Den innehåller bland annat information om lärandemål, examensbenämning och ingående kurser.
Varje kurs har en litteraturlista. Den innehåller all litteratur som behövs för kursen.
Här kan du söka fram en plan eller litteraturlista genom att ange kod eller titel/namn. Planer och litteraturlistor på engelska hittar du på den engelska söksidan. Om en plan eller litteraturlista inte kan sökas fram kontaktar du info@sh.se