Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Advanced Studies: Topic

Behörighetskrav:

Comparative Literature A, B and C of 30 higher education credits or equivalent each, and English B (intermediate level) or the equivalent

Urval:

On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.