Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Fördjupade tematiska studier

Behörighetskrav:

Litteraturvetenskap A, B och C om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom Engelska B.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng