Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Celebrity Cultures

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet medie-och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Engelska 6 eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng