Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Challenge-driven Project Management for Sustainable Development

Behörighetskrav:

Bachelor's degree in Arts, Social sciences, technology or science and 30 credits at the advanced level in in Arts, Social sciences, technology or science.

Urval:

On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.