Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Democratic Governance, advanced level

Behörighetskrav:

Bachelor's degree including 90 credits in Social Sciences as the main field of study, and English B or equivalent

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng