Din framtid!

Filosofiska synsätt på yrkeslivet

Den praktiska kunskapens teori studerar arbetslivet utifrån humanistiska perspektiv i en tvärvetenskaplig miljö. Ämnet är därför aktuellt för dig som både vill fördjupa dina kunskaper inom din egen profession, men även är intresserad av kunskap kring arbetslivet i stort. Du får genom studierna verktyg för att utveckla och fördjupa en förståelse av din professionella verksamhet.

Efter kursen har du utvecklat en grundad förståelse över filosofiska synsätt på livets stora frågor. Genom reflektion och kunskap har du fördjupat ditt yrkeskunnande och stärkt din förmåga att föra existentiella samtal inom mellanmänskliga och människovårdande yrken.