Vad ingår?

Träna din förmåga att samtala kring existentiella frågor

Intresset för existentiella frågor och synsätt ökar. Många yrkesverksamma möter dagligen människor som brottas med grundläggande livsfrågor och dilemman. Under denna kurs fördjupas ditt yrkeskunnande genom reflektion och kunskap i dessa frågor. Du får möta andra yrkespraktiker och genom dialog öka din förståelse för och kunnande om existentiella synsätt och förhållningssätt. Centralt inom kursen är förmågan att föra existentiella samtal inom olika mellanmänskliga och människovårdande yrken.

Under kursens fyra delkurser får du teoretiska kunskaper i existensfilosofi och existentiell psykologi. Du kan därmed utveckla en förståelse för olika livsuttryck ur ett existentiellt perspektiv.

Dina egna yrkeserfarenheter är relevanta i undervisningen. Du diskuterar professionellt utmanande situationer utifrån klassiska filosofiska texter och centrala teman. I kombination med kunskaperna ni får under kursen, kommer din förmåga att i samtal möta existentiella frågor att fördjupas. Det förekommer även gästföreläsningar med relevanta talare.

Arbetssätt

Kursen läses på halvfart med obligatoriska träffar på högskolan en heldag varannan vecka. Upplägget under dessa dagar följer i regel samma form – med föreläsningar på förmiddagen samt seminarier och gruppövningar på eftermiddagarna. Andra kursmoment genomförs över en kursplattform på internet.

Ungefär 30 studenter som kommer från olika yrkesområden antas till kursen. De undervisande lärarna arbetar även som forskare inom existensfilosofi. Du examineras främst genom hemtentamen.