Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Equality and Difference in Pedagogical Relations

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik, eller Förskollärarexamen, Grundlärarexamen eller Ämneslärarexamen, eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Engelska 6 eller motsvarande

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng