Moas båge

Feminism och vetenskap i ett historiskt och kritiskt perspektiv

Kurs

Feminism och vetenskap i ett historiskt och kritiskt perspektiv

15 hp

Kursen ger en historisk översikt över centrala och omtvistade frågor inom feministisk teori och genusvetenskap med betoning på frågor om ontologi, epistemologi och vetenskapsteori. Under kursens gång läser du betydelsefulla texter för det genusvetenskapliga fältet utifrån två perspektiv: ett historiskt och ett kritiskt.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.