Moas båge

Genusvetenskapliga metodansatser och forskningsmetoder

Kurs

Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring

7.5 hp

Höst

100%

Campus

Kursen vänder sig till dig som har en kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Och om du har intresse för genusfrågor och vill fördjupa dina kunskaper.

Kursen riktar sig till dig som inte bara vill förstå samhället utan även få verktyg för att förändra det. Kursen ges även som en del av magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.