Moas båge _ Södertörns högskola

Nya perspektiv på pedagogik och förändringsarbete

Kurs

Förändringsarbete i pedagogiska miljöer

7.5 hp

Vår

50%

Campus

Under kursen planerar, genomför och presenterar du ett mindre förändringsarbete i en pedagogisk miljö. Du utvecklar din förmåga att identifiera pedagogiska problem som relateras till historiska och samtida perspektiv på förändringsarbete. Under kursen tillämpas vetenskapliga metoder, och uttrycksformer för dokumentation och presentation prövas.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.