Vad ingår?

Fördjupa dig i litterära verk från en enskild författare och period

Under kursen får du studera svenska och internationella författarskap från det förra sekelskiftet och framåt. Du får möjlighet att pröva teoretiska tolkningsmodeller på de författarskap du fördjupar dig i. Genom vetenskaplig litteratur placeras texterna i estetiska och politiska sammanhang.

Kursen är uppdelad i två delkurser - Verkstudium och Periodstudium. Båda delkurserna syftar till att du ska fördjupa din litteraturvetenskapliga kompetens. Du övar din förmåga att självständigt förhålla dig till litteratur, samt relevant forskning och teorier.

I delkursen Verkstudium behandlas ett eller flera verk av en enskild författare. Verken sätts i både en teoretisk och samhällelig kontext, och du får analysera verken utifrån aktuell forskningslitteratur.

I delkursen Periodstudium behandlas litterära verk från en viss period, med utgångspunkt i estetiska, teoretiska och historiska frågeställningar. Du fördjupar din kunskap om perioden i sig, samtidigt som delkursen också problematiserar definitioner av litterära epoker.

Arbetssätt

Kursen innebär hög del självständiga studier, vilket innebär att delar av kursen kan göras på distans. Undervisningen består av föreläsningar och textseminarier. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen, muntliga redovisningar och aktivt deltagande på seminarier.