Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Studera litterära verk med utgångspunkt i estetiska, teoretiska och historiska frågeställningar

Under denna kurs får du studera litterära verk från en viss period, med utgångspunkt i estetiska, teoretiska och historiska frågeställningar. Delkursens syfte är att du ska fördjupa din kunskap om en viss period samtidigt som du fördjupar din historiska kunskap om litterära epoker. Under kursen problematiserar du gränsdragningar och definitioner av litterära epoker.

Den period du kan komma att studera varierar. Det beror på lärarens egna forskningsintressen.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt självstudier. Du har cirka två timmar lärarledd undervisning i veckan. Under kursen kan gästföreläsningar förekomma.

Du studerar tillsammans med ungefär fem andra studenter.