moas båge

Från imperium till euro: europatankens idéhistoria

Kurs

Från imperium till euro: europatankens idéhistoria

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Kursen tecknar konturerna av hur europatanken har formulerats historiskt och hur den påverkar samtidens politiska och kulturella föreställningsvärld. Kronologiskt inriktar sig kursen på perioden efter 1700 och dess huvudsakliga fokus är 1900-tal och samtid.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.