Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Global Governance

Behörighetskrav:

English B and a Bachelor's degree including 90 credits in Political Science or the equivalent.

Urval:

On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.