Tre stolar bredvid varandra.

Ge lärarstudenter en bra handledning med viktiga interkulturella perspektiv

Kurs

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv

7.5 hp

Höst / Vår

25%

Distans

Utveckla kunskaper för att kunna erbjuda lärarstudenter bra handledning under deras verksamhetsförlagda utbildning. Under kursen introduceras du för begreppet interkulturalitet, vilket sätts i relation till det uppdrag du har som handledare. Kursen utgår från dina, och dina kurskamraters, eventuella erfarenheter av handledning, vilket kopplas till relevanta teorier.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Utvecklade färdigheter för att ge lärarstudenter en bra handledning Kursen ger dig utvecklade kunskaper för att genomföra bra handledning för lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Efter kursen kan du välja att söka den fördjupande uppföljningskursen för att utveckla din handledarkompetens ytterligare. Läs om lärarutbildningens forskning
Diskutera handledning utifrån dina egna erfarenheter och interkulturella perspektiv Under kursen introduceras du för begreppet interkulturalitet. Begreppet sätts i relation till det uppdrag en handledare av lärarstudenter har. Kursen behandlar följande frågor: Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt vara i relation till handledning? Vad krävs av en handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen? Vilket roll har högskolan under studentens verksamhetsförlagda utbildning? Hur ser min egen pedagogiska grundsyn ut och hur relaterar den till studentens syn och utbildningens mål? Kursen utgår från dina, och dina kurskamraters, eventuella erfarenheter av handledning som sätts i relation till teorier om till exempel interkulturalitet och handledning. Arbetssätt Kursen är på distans och innefattar totalt fem lärarledda tillfällen. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och eget arbete. Du examineras genom en hemtentamen. Seminariegrupperna består av cirka 25 deltagare.
Ge lärarstudenter en bra handledning under deras verksamhetsförlagda utbildning Kursen ger dig kunskaper som bidrar till att du kan erbjuda lärarstudenter en bra och givande handledning under deras verksamhetsförlagda utbildning. Kursen fokuserar på handledning av lärarstudenter med inriktning mot interkulturella förhållningssätt. Kursen belyser olika aspekter gällande handledning, som relationen mellan handledaren och lärarstudenten, handledarsamtal, högskolans förväntningar på handledaren och den utvecklingsmatris för professionsutvecklingen som används på Södertörns högskola. Kursen ges på distans om 25% med fem obligatoriska digitala träffar.